JAG start > Riksföreningen JAG > Förslag till Försäkringskassan för ökad trygghet och integritet i den personliga assistansen

Förslag till Försäkringskassan för ökad trygghet och integritet i den personliga assistansen

Fyra aktörer inom assistans- och funktionsrättsrörelsen föreslår i en skrivelse en ny rutin för informationsmeddelanden från Försäkringskassan. Syftet är att ge assistansanordnare den information de behöver för att anordna personlig assistans.

-Vi vill värna både integritet och trygghet för användare och anordnare av personlig assistans, säger Cecilia Blanck på Riksföreningen JAG. Dessutom ser vi att vårt förslag skapar förutsättningar för att utkräva ansvar på ett mer rättssäkert sätt än idag.

Bakgrunden är att assistansanordnare idag förutsätts ha tillgång till assistansanvändarens hela assistansbeslut och allt underlag, trots att det inte delges anordnaren av Försäkringskassan. Många anordnare kräver därför att deras kunder lämnar en fullmakt för anordnaren att företräda hen i kontakterna med Försäkringskassan.

– Problemen med det är flera, förklarar Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig i Riksföreningen JAG. Dels innehåller beslutet och underlaget ofta många integritetskänsliga uppgifter som anordnaren faktiskt inte behöver, som läkarintyg och detaljerade beskrivningar av behov och rutiner i det dagliga livet. Och dels kan fullmakten återkallas när som helst, utan att anordnaren får information om det och alltså kan stå med ett inaktuellt beslut utan att veta om det.

Riksföreningen JAG, STIL, IfA och Fremia har i en skrivelse till Försäkringskassan föreslagit en förändring som stärker assistansanvändarens integritet samtidigt som assistansanordnaren får den information som är nödvändig för att kunna utföra en trygg, säker och korrekt personlig assistans.

Förslaget går ut på att Försäkringskassan vid nya beslut, eller vid förändringar i beslut, skickar ett meddelande till anordnaren tillsammans med en sammanfattning av beslutet, dvs den nödvändiga informationen för att anordna assistansen, som antal beviljade timmar, avräkningsperiod, om det ingår jour eller beredskap i beräkningen av antalet timmar, om personen har rätt till assistans vid sjukhusvistelse eller i verksamheter, eventuella begränsningar etc.

– Ett av huvudsyftena med personlig assistans är just bibehållen personlig integritet. Med vår lösning kan detta uppfyllas i högre grad än idag samtidigt som det innebär en trygghet för alla parter, den assistansberättigade, assistansanordnaren och Försäkringskassan, att den senaste informationen om ett assistansbeslut garanteras. Det minskar ju också risken för felaktiga utbetalningar av assistansersättning, säger Cecilia Blanck.