JAG start > Riksföreningen JAG > Funktionsrättsorganisationer upplyser Allmänna ombudet om Försäkringskassans dubbla föräldraavdrag

Funktionsrättsorganisationer upplyser Allmänna ombudet om Försäkringskassans dubbla föräldraavdrag

Riksföreningen JAG, RBU, FUB och STIL upplyser Allmänna ombudet för socialförsäkringen om att Försäkringskassan strider mot lagändringen Stärkt assistans inom LSS när de gör dubbla föräldraavdrag.

Organisationerna har skrivit till allmänna ombudet med uppmaningen att utreda frågan samt även driva ärendet till domstol så snart tillfälle uppstår.

Enligt undertecknarna av skrivelsen går det inte att uppfatta lagstiftarens avsikt med införandet av föräldraavdraget på något annat sätt än att det ska ersätta den tidigare åldersbaserade bedömningen av föräldraansvaret. Barnets ålder ska därmed inte påverka bedömningen av hjälp med grundläggande behov. Försäkringskassans nuvarande tillämpning av föräldraavdraget gör att barn nekas assistans som de egentligen har rätt till.

Allmänna ombudet är självständigt i förhållande till Försäkringskassan. De överklagar inte ärenden på uppdrag av enskilda men hanterar och överklagar frågor som bedöms ha stor betydelse för enskilda försäkrade och det allmänna.