JAG start > Riksföreningen JAG > Har du ett bra förslag? Eller vill du engagera dig mer i JAG?

Har du ett bra förslag? Eller vill du engagera dig mer i JAG?

Svart kaffemugg med rosa text: "Även om jag inte säger något kan jag ha något att säga"

Vad kan göras bättre eller annorlunda i Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG? Både föreningen och kooperativet är ideella föreningar och det innebär att du som är medlem kan göra din röst hörd  genom att lämna förslag (motioner) till årsmötena. Dina förslag (motioner) ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari 2023 för att kunna tas upp vid 2023 års årsmöten som är bokat 6–7 maj på Friends Hotel i Solna. Mejla ditt förslag till vj@jag.se

Du kan också nominera dig själv eller någon annan till styrelsen i Riksföreningen JAG eller Brukarkooperativet JAG. Valberedningen behöver ditt förslag senast 15/1. När du nominerar, tänk gärna på geografisk spridning!

Riksföreningen JAGs styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamot i styrelsen får endast väljas myndig fullvärdig medlem i Riksföreningen JAG. Stödmedlemmar har inte rösträtt och kan heller inte väljas till ledamöter i styrelsen. För nominering till Riksföreningen JAGs styrelse, kontakta Thomas Nilsson som är ordförande i valberedningen. Du når honom genom hans företrädare Ann-Christin Pettersson, tel 070-658 12 62 eller mejl annchristin.p55@gmail.com

I Brukarkooperativet JAG ska finnas en styrelse med sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamot i styrelsen får endast väljas person som är legal ställföreträdare för medlem i Brukarkooperativet JAG. Om du vill nominera till Brukarkooperativet JAGs styrelse, kontakta Lena Bengtsson, företrädare för Kajsa Magnusson, på tel 070-353 63 23 eller mejl lenab6107@gmail.com

Vill du ingå i någon av valberedningarna? Meddela Thomas eller Lena!

Nuvarande styrelse i Riksföreningen JAG
Ordförande: Magnus Andén, Älvsjö. Företrädare Cecilia Blanck
1:e vice ordförande: Richard Kostenius, Boden. Företrädare Linda Forzelius
2:e vice ordförande: Tim Sundberg, Älvsjö. Företrädare Allan Sundberg

Ledamöter:
Kristina Edvall,  Partille. Företrädare Ewa Sahlström
Linus Ullbrand, Ekerö. Företrädare Christina UIlbrand
Anna Söderberg, Trosa. Företrädare Åsa Emtelin
Kenny Brandt, Kristianstad. Företrädare Maria Arkestål

Suppleant:
Josefine Abrahamsson, Forshaga. Företrädare Rose-Marie Abrahamsson nyval
Magnus Strandberg valdes som suppleant vid årsmötet 2022 men har tyvärr gått bort.

Nuvarande styrelse i Brukarkooperativet JAG
Ordförande: Linda Forzelius, företrädare för Richard Kostenius
1:a vice ordförande: Cecilia Blanck, företrädare för Magnus Andén 
2:e vice ordförande: Allan Sundberg, företrädare för Tim Sundberg 

Ledamöter:
Maria Arkestål , företrädare för Kenny Brandt 
Magnus Lorentz, företrädare för Maja Lorentz 
Hanna Nordeman, företrädare för Isabelle Nordeman
Christina Ullbrand, företrädare för Linus Ullbrand 

Suppleant:
Rose-Marie Abrahamsson, företrädare för Josefine Abrahamsson
Katarina Ström, företrädare för Magnus Strandberg valdes, som suppleant vid årsmötet 2022 men på grund av att Magnus tyvärr gått bort har Katarina lämnat sitt uppdrag.

Styrelserna väljs på respektive årsmöte. 6/5 är det årsmöte i Riksföreningen JAG och 7/5 i Brukarkooperativet JAG.