Här finns vi

Styrelse

Ordförande: Mimmi Ohlsson, kontakt via e-post.
Ledamöter: Ida Spånberg (sekreterare), Sofia Arvidsson (kassör) och Catarina Embretsson.
Suppleant: Anna Honak

 

Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 2021

Ekonomisk berättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Bli medlem

Gå med i vår Facebook-grupp Föreningen JAG Dalarna

Styrelse

Ordförande: Lotta Fallgren, kontakt via Maj-Britt Fallgren, fallgren.majbritt@gmail.com.
Ordinarie ledamöter: Sara Olsson och Jill Bergström

Årsmöte 2021

Kallelse och dagordning

Ekonomisk berättelse 2020

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Gå med i vår Facebookgrupp Föreningen JAG Gotland

Styrelse

Ordförande: Axel Bengtén
Ordinarie ledamöter: Petter Juntti och Marcus Juntti
Suppleant: Richard Kostenius

Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 2021

 

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Gå med i vår Facebook-grupp: Föreningen JAG Norrbotten

Styrelse

Ordförande: Anton Smeets, kontakt via Marianne_Hermansson@telia.com

Ordinarie ledamöter: Olof Dahlberg, Kristina Laurin, Oskar Weideskog och Malin Johansson. Suppleant: Annika Christoffersson

Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Styrelsen i Föreningen JAG Skåne. Från vänster: Malin Johansson, Olof Dahlberg, Oskar Weideskog, Anton Smeets och Kristina Laurin

Styrelse

Ordförande: Simon Johansson, e-post. God man: Lillemor Johansson, e-post.
Ordinarie ledamöter: Hillevi Larsson, Philip Blockstrand, Maria Åhlin och Nicolinas Hjellum.
Suppleant: Magnus Andén, Hanna Niku, Mike Sundberg, Ronnie Gustavsson och Sabina Hosseinbor.

Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 2021

Ekonomisk rapport 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Facebook

Gå med i vår facebook-grupp! Föreningen JAG Stockholms län

Styrelse

Ordförande: Niklas Larsson, kontakt via Maria Petersson, catalina65@spray.se
Ledamöter: Marie Gillberg och Lisa Karlsudd.

Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Gå med i vår Facebook-grupp! Föreningen JAG Sydost

Styrelse

Ordförande: Jonathan Sjöqvist, kontakt via Helen Sjöqvist, e-post
Ledamöter: John Johansson, Annika Eriksson Sinclair med sonen John och Daniel Anér, samt Ronny Larsson.

Årsmöte 2021

Kallelse och dagordning

Ekonomisk berättelse 2020

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Styrelse

Ordförande: Josefine Abrahamsson. God man: Rose-Marie Abrahamsson, e-post och tel 070-611 35 72.
Ordinarie ledamöter: Carita Mattsson, sekreterare, Mirna Marjanovic, Malin Bäcklund och Andrea Jarl.
Suppleant: Alejandro Torres.
Lekmannarevisor: Malin Ludvigsson

Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 2021

 

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Facebook

Gå med i vår Facebookgrupp  Föreningen JAG Värmland.

Från vänster: Carita Mattsson, Birgitta Nilsson, Andrea Jarl, Malin Bäcklund, Josefine Abrahamsson och Simon Storm.

Styrelse

Ordförande: Thomas Nilsson, kontakt: annchristin.p55@gmail.com
Ledamöter: Rebecca Raje, Denis Nikitin, Magnus Strandberg, Anna Börlin och Mattias Ferm.

Adjungerad: Mikael Svedberg.

 

Årsmöte 2021:

Kallelse Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2021

 

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Facebook

Gå med i vår Facebook-grupp: JAG Träffpunkt Sundsvall.

Styrelse

Ordförande: Simon Storm. Kontakt via: sajmonstorm@gmail.com
Ordinarie ledamöter: Helene Jonsson, kontakt via rigmor.jonsson@telia.com , Johan Käller, Malin Karlsson och Birgitta Tullberg.
Suppleanter: Bernt Åke Wigenstam, Josefin Colombo och Camilla Persson.

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!

Årsmöteshandlingar 2021

Ekonomisk redovisning 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Dagordning och kallelse Årsmöte 2021

Facebook

Gå med i vår Facebook-grupp: Föreningen JAG Västra Götaland

Styrelse

Ordförande: Maria Mannerö, Motala. Kontakt.
Ledamöter: Pjotr Chabiuk, Linköping, Mattias Palm, Linköping, Simon Carlsén, Linköping, Åsa Brynolf, Motala

Årsmöte 2021:

Kallelse Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk rapport 2020

Bli medlem

Här kan du betala medlemsavgiften!