JAG start > Riksföreningen JAG > Haveri i LSS-utredningen

Haveri i LSS-utredningen

Föreningen JAGs ordförande Magnus Andén är en av undertecknarna i dagens debattartikel i SVD om LSS-utredningens haveri. Vi har nu kunnat ta del av huvuddragen i det utredningen slutligen tänker föreslå. Om förslagen genomförs drabbar det personer med de största funktionsnedsättningarna mycket hårt.

Ett av utredningens förslag är att enbart praktiska behov skulle berättiga till personlig assistans. Gruppen som skulle drabbas är personer med exempelvis autism och andra psykiska funktionsnedsättningar. Många av dem har förfärliga erfarenheter av institutionsplaceringar och har utsatts för våld, tvång och medicinering. Med personlig assistans fungerar deras liv, de kan vara delaktiga i samhället och stödet uppfyller alla LSS målsättningar.

Ett annat förslag är att ta ifrån barn under 16 år rätten till assistans. Det är personlig assistans som gör det möjligt för föräldrar att fungera, så att barn med funktionsnedsättningar kan växa upp i gemenskap med sin familj och så småningom utvecklas till vuxna individer med självkänsla och egna intressen. Det är bristen på personlig assistans som skapar problemen vi ser idag.

Riksföreningen JAG hoppas att övergångsregeringen nu stoppar den här utredningen. Det finns en stor majoritet i riksdagen för att utveckla LSS och rätten till personlig assistans. Vi kan inte vänta längre, nya förslag behöver komma fram snabbt.

Läs debattartikeln om LSS-utredningens haveri här.

Inlägget Haveri i LSS-utredningen dök först upp på Riksföreningen JAG.