JAG start > Riksföreningen JAG > Hur länge till ska vi med företrädare nekas BankID?

Hur länge till ska vi med företrädare nekas BankID?

NFUs juridiska rådgivare Ingvild Østerby

Många av oss JAG-medlemmar nekas att få ett eget BankID trots att det behövs i allt större utsträckning idag. Det innebär att vi utestängs från allt fler digitala tjänster, exempelvis 1177, apotek, näthandel, covid-intyg och samhällsservice. En helt oacceptabel IQ-diskriminering.

Digitala system som vänder sig till allmänheten måste vara anpassade för personer som har ställföreträdare. Det måste självklart vara en säker lösning, där det är spårbart vem som hjälper den enskilde att hantera exempelvis sitt digitala ID.

I Norge har problemet uppmärksammats med en konferens torsdagen 1 september 2022 ordnat av Finans Norge, motsvarigheten till Sveriges Bankförening, på temat: ”Är det diskriminerande att inte få BankID?”. Riksföreningen JAG var på plats.

”Att inte ha bank-id innebär ett digitalt utanförskap, inte bara som bankkund, utan också som arbetstagare, konsument och samhällsmedborgare ” Gry Nergård, Finans Norge.

Under konferensen uttalar sig Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud.

– Frågan är om det är diskriminerande att inte få Bank-ID. Mitt svar är Ja. Om vi hade pratat om digitalt utanförskap för tio år sedan, hade jag sagt att 2022 är det löst. Tekniken finns, och aktörerna har resurserna. Han säger också att vi behöver tänka annorlunda, att vi har ändrat hur vi resonerar kring personuppgifter. Det är numera en grundförutsättning. Vi behöver på samma sätt ha ett inbyggt diskrimineringsskydd i teknologin. 

– Jag är teknologioptimist. Den kan användas så att vi skapar delaktighet, och så att vi inte diskriminerar. Men vi är inte där än, fortsätter Bjørn Erik Thon.

Marte Eidsand Kjørven, Professor ved institutt for privatrett, UIO tar vid.

– Bankerna är för stränga. Det är så ovärdigt och orättfärdigt att ha det så här. Detta borde vi ha tänkt på tidigare! Du måste idag välja mellan pest eller kolera. Antingen stå i digitalt utanförskap eller löpa risk att bli utsatt för bedrägeri. Så kan vi inte ha det. Tekniken finns för att slippa göra det valet, säger han.

Det är uppenbart att det läggs mycket mer resurser på att utveckla nya tjänster än att bekämpa digitalt utanförskap. Vi JAG-medlemmar vill se en ändring. Nu.