JAG start > Riksföreningen JAG > I Morris Lagermans beslut står det svart på vitt, Försäkringskassan gör dubbla föräldraavdrag

I Morris Lagermans beslut står det svart på vitt, Försäkringskassan gör dubbla föräldraavdrag

Försäkringskassan vägrar uttala sig men här står det svar på vitt: föräldrars ansvar dras bort två gånger.

Morris Lagermans beslut om assistansersättning är unikt. Det är nämligen två beslut givna i ett och samma dokument. Det ena beslutet följer gamla lagstiftningen och det andra är givet efter att reformen Stärkt rätt till personlig assistans trädde i kraft 1 januari 2023. Besluten togs med bara några månaders mellanrum på identiskt underlag, bara lagen har ändrats mellan de två besluten.

Hösten 2022 fick Morris 83 timmar och 47 minuters assistansersättning, efter årsskiftet sjönk veckoersättningen till 77 timmar och 51 minuter.

Det är en utmaning att djupdyka i Försäkringskassans minututräkningar och fragmenterade behovsbedömningar, men det är värt besväret. Här står det svart på vitt, föräldrars ansvar dras bort två gånger. Dubbla avdrag.

Reformen Stärkt rätt till personlig assistans utlovade att cirka 2000 fler skulle beviljas assistans, men statistiken talar klarspråk; antalet assistansberättigade minskar nu, både inom stat och kommun. Våra politiker är väl medvetna om de dubbla avdragen – ändå röstade Tidöpartierna nyligen ner en motion i Socialutskottet som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget. I stället framhålls att regeringskansliet ska göra en egen analys för att belysa effekten av föräldraavdraget. Oklart när den analysen är klar, kanske hinner försäkringskassan före med sin utredning om föräldraavdraget – den ska presenteras den 2 september.

Se Bo Öhléns film som gjordes under våren 2024.