JAG start > Riksföreningen JAG > Lagförslaget som presenterades i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter via sond

Lagförslaget som presenterades i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter via sond

Regeringen gör äntligen andning till ett grundläggande behov. Men något annat innebär inte förslaget, tyvärr.  

Efter förra årets dom i Högsta förvaltningsdomstolen är sondmatning redan likställt med andra måltider. Att ordet införs i uppräkningen av grundläggande behov innebär inte någon förändring. Kravet på integritetskänslighet kvarstår – det gör att ofta räknas endast exempelvis i- och urkoppling av maten som grundläggande behov. 

Bland JAGs medlemmar är det främst barnen som farit illa av de senaste årens praxis kring sondmåltider. Förslaget innebär tyvärr att den restriktiva tillämpningen skulle fortsätta. Regeringen räknar inte heller med att någon enda ny person får assistans tack vare förtydligandet kring att äta via sond. Ministerns uttalande om att lagändringen säkerställer att behov av assistans för att äta via sond ska ge rätt till personlig assistans måste tolkas som ett luftslott. 

En tydlig positiv förändring är däremot förslaget att andning ska utgöra ett grundläggande behov. Ändringen tar sikte på personer med tracheostomi som behöver kontinuerlig tillsyn för risken att kanylen i halsen täpps igen eller åker ur. Socialdepartementet räknar med att det handlar om ungefär 50 personer som tack vare det nya grundläggande behovet andning kommer att beviljas statlig assistansersättning. 

I promemorian konstateras att Försäkringskassans tolkning drabbat personer som behöver stöd av någon med ingående kunskap för andning, sondmatning samt epilepsi. Endast ett av behoven åtgärdas genom den föreslagna lagändringen.  

Även de som har epilepsi som kräver insatser av någon med ingående kunskap har råkat mycket illa ut. Många av dem är vuxna som plötsligt förlorat all assistans. De har tvingats lämna sina hem och bor nu på institution. De här personerna lämnas av regeringen åt sitt öde utan kommentar.
nLänk till promemorian (regeringens webbplats).

Inlägget Lagförslaget som presenterades i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter via sond dök först upp på Riksföreningen JAG.