JAG start > Riksföreningen JAG > Ministern hörsammar brukarrörelsens oro

Ministern hörsammar brukarrörelsens oro

Representanter från brukarrörelsen däribland Tim Sundberg, med företrädare Allan Sundberg, och Linda Forzelius träffade på förmiddagen socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som kallat till möte. Ministern ville veta hur oron ser ut bland assistansanvändare på grund av IVOs indragande av Humanas tillstånd.

Riksföreningen JAG framförde en önskan om att IVO tillsynar kvalitet utifrån målen om integritet, valfrihet och självbestämmande.

Vi framförde också hur viktigt det är att i det här läget tillföra resurser till assistansen genom att höja schablonersättningen och motverka åtgärder som inkräktar på integriteten.

Dessutom bad vi ministern om att se över och åtgärda Försäkringskassans hantering av återkraven.

Riksföreningen JAG tackar ministern för initiativet till samtalet och ser fram emot en framtida dialog kring liknande frågor.