JAG start > Riksföreningen JAG > Otydlig effekt av Stärkt assistans

Otydlig effekt av Stärkt assistans

Försäkringskassan publicerade nyligen en rapport om hur de nya lagändringarna som skulle stärka rätten till assistans har påverkat situationen för personer som ansöker om statlig assistansersättning. 

Försäkringskassan hävdar i rapporten att fler personer har fått personlig assistans tack vare Stärkt assistans. Riksföreningen JAG menar att det är troligare att ökningen av personer som beviljats assistans under det första halvåret 2023 beror på att många fler personer ansökte om assistans direkt efter lagändringen, jämfört med året innan.

Mellan januari och juli 2023 ansökte ungefär 3300 personer om assistans. Motsvarande period året innan var siffran ca 2100. 

Flera funktionsrättsorganisationer har kritiserat Försäkringskassan för att efter lagändringen göra dubbla föräldraavdrag vid beslut om assistans till barn. I rapporten bekräftar Försäkringskassan detta och säger att lagtexten är tydlig. De menar att det är upp till politikerna att ändra lagen om de vill ha ett annat resultat.