JAG start > Riksföreningen JAG > På internationella minnesdagen för förintelsen: glöm inte bort utrotningen av människor med intellektuella funktionsnedsättningar!

På internationella minnesdagen för förintelsen: glöm inte bort utrotningen av människor med intellektuella funktionsnedsättningar!

Nio stora bilder som hänger i ett vitt tält.

Inför den internationella minnesdagen för förintelsen 27 januari behöver vi lyfta en grupp drabbade människor som sällan synliggörs vid minneshögtiderna. Det är alla de människor med intellektuella funktionsnedsättningar på olika institutioner som mördades med utgångspunkt i nazismens människosyn.

T4/Eutanasiprogrammet inleddes av Adolf Hitler den 1 september 1939. Under benämningen Aktion T4 mördades män, kvinnor och barn med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller som av någon annan anledning inte bedömdes vara ”livsvärdiga”. Ungefär 70 000 personer beräknas ha dödats under den officiella fasen 1939–1941. Efter protester från allmänheten och de kyrkliga samfunden avbröts Aktion T4 i augusti 1941, men det fortsatte inofficiellt till krigets slut. Den totala siffran under hela perioden från 1939 till 1945 har beräknats till ca 200 000.

Dessvärre möter människor med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige och övriga världen fortfarande ett ifrågasättande av sitt människovärde och existensberättigande både från allmänhet, myndigheter och inom vården. Det är därför oerhört viktigt att påminna om de fasansfulla följder sådana värderingar kan få.

Riksföreningen JAG har påtalat för statsministern att vi hoppas att regeringsföreträdarna kommer nämna gruppen människor med intellektuell funktionsnedsättning jämte andra drabbade grupper i sina uttalanden med anledning av hågkomsten av förintelsen.

Bilder från Almedalsveckan 2017. På översta bilden syns Riksföreningen JAGs och Natur och Kulturs utställning om T4 under Almedalsveckan 2017. Foto: Johanna Norin.

Fotot nedan är tagen någon dag senare, när medlemmar i NMR vänt alla bilder i utställningen. Foto: Kalle Melander

Foto från samma utställning. Nu är bilderna vända, så man endast ser de vita baksidorna.