JAG start > Riksföreningen JAG > Richard Kostenius ny ledamot i MFDs funktionshindersråd

Richard Kostenius ny ledamot i MFDs funktionshindersråd

Riksföreningen JAGs vice ordförande Richard Kostenius har förordnats som ledamot i Myndigheten för delaktighets (MFD) funktionshindersråd för perioden 2022-2024.

Funktionshindersrådet är ett stöd i genomförandet av MFDs uppdrag med särskild tonvikt på den av regeringen beslutade strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.  Genom rådet säkerställer MFD att funktionshindersorganisationernas strategiska kunskap och erfarenhet i frågor relaterade till strategiarbetet synliggörs och på olika sätt bidrar till utvecklingen av arbetet.

Funktionshindersrådet syftar till att:

–             aktivt involvera funktionshindersorganisationerna i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av Myndigheten för delaktighets uppdrag med särskild tonvikt på strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031,

–             gemensamt omvärldsbevaka och uppmärksamma utvecklingstendenser i frågor relaterade till strategiarbetet.

Funktionshindersrådet består av sammanlagt tolv  representanter från funktionshindersorganisationerna. Funktionsrätt Sverige  har sju representanter, Nätverket Unga För Tillgänglighet har två och tre representanter (däribland Richard Kostenius) kommer från övriga funktionshindersorganisationer med statsbidrag.