JAG start > Riksföreningen JAG > Riksföreningen JAG protesterar mot förslag till utredning som riskerar begränsa assistans

Riksföreningen JAG protesterar mot förslag till utredning som riskerar begränsa assistans

Regeringen förbereder en utredning för att stoppa välfärdsbrottslighet. Men förslagen till direktiven riskerar, istället för att stoppa kriminalitet, kraftigt begränsa den personliga assistansen för Sveriges ca 13 000 barn och vuxna med rätt till statlig assistansersättning. I en skrivelse till Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall förklarar Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, hur direktivförslagen skulle påverka JAG-medlemmarnas liv.

Regeringen överväger att återinföra omprövningar av assistansbeslut trots att rättspraxis inte ändrats efter flera vägledande domar. Något som skulle medföra att många assistansberättigade idag helt skulle förlora den statliga insatsen.

Vidare föreslår regeringen att inte längre låta anhöriga få arbeta som personliga assistenter. Något som skulle slå hårt mot många assistansanvändare eftersom drygt en fjärdedel av assistanstimmarna utförs av en anhörig enligt Försäkringskassan. Det slår särskilt hårt mot assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning eftersom vi inte kan använda oss av vikariepooler då våra assistenter måste vara personligt upplärda på varje specifik assistans.

Inte heller ska en få ha dubbla roller som personlig assistent och god man föreslår regeringen. Redan 2014 avvisade Socialstyrelsen den idén eftersom det skulle medföra en allt för stor inskränkning i den enskildes rätt att själv bestämma vem som ska utföra den personliga assistansen om en inte själv får välja att ha sin ställföreträdare som personlig assistent.

Slutligen föreslår regeringen GPS och annan övervakning för att kontrollera att assistans utförs.

”Sådana åtgärder får inte vara integritetskränkande” skriver JAG som slår fast att positionering och övervakning inte är acceptabelt.

Skrivelsen från JAG avslutas med att föreningen framför en djup besvikelse över regeringens planer:

”Ni har för oss beskrivit att organiserad brottslighet har utnyttjat assistansreformen. Det vill vi naturligtvis medverka till att förhindra. Men inget av era förslag har någon sådan inriktning, utan verkar ha som övergripande syfte att minska vårt självbestämmande.”

Läs HejaOlikas artikel om regeringens direktivförslag och Riksföreningen JAGs skrivelse.