JAG start > Riksföreningen JAG > Riksföreningen JAG protesterar på internationella funktionsrättsdagen

Riksföreningen JAG protesterar på internationella funktionsrättsdagen

På internationella funktionsrättsdagen den 3/12 protesterar medlemmar i Riksföreningen JAG mot nedskärningarna i assistansen. Med filmen Sverige går baklänges uppmärksammar vi att Sveriges funktionshinderpolitik går bakåt, trots att Sverige skrivit på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lovat att inte försämra eller ta bort insatser.

– Fler och fler personer med funktionsnedsättning förlorar sin assistans och tvingas bo på institution. Små barn växer upp på barnhem. Sverige går baklänges, tillbaka till institutionerna säger Cecilia Blank, verksamhetsansvarig på Riksföreningen JAG.

Tack vare personlig assistans är livet värt att leva även med omfattande funktionsnedsättningar. Med personlig assistans kan personer med funktionsnedsättningar leva ett liv som andra med delaktighet och framtidstro. Med personlig assistans kan barn med funktionsnedsättning växa upp i en familj och ha en framtid som andra barn.

Men de senaste åren har många i Sverige förlorat sin livsnödvändiga assistans. Den här utvecklingen sker trots att Sverige har skrivit under FNs funktionsrättskonvention, och lovat att inte försämra rättigheterna för assistansanvändare.

Inlägget Riksföreningen JAG protesterar på internationella funktionsrättsdagen dök först upp på Riksföreningen JAG.