JAG start > Riksföreningen JAG > Samtal med (KD) om människovärde och personlig assistans

Samtal med (KD) om människovärde och personlig assistans

Riksföreningen JAG har haft besök av Christian Carlsson (KD) ordförande i Socialutskottet. Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, med stöd av god man Cecilia Blanck och Anna Söderberg, ledamot i styrelsen, med god man Åsa Emtelin tog emot besöket. Även Linda Forzelius, företrädare för Richard Kostenius, vice ordförande för Riksföreningen JAG, deltog.

Flera av Riksföreningen JAGs viktiga kärnfrågor tog upp under mötet, bland annat

  • rätten till personlig assistans och det akuta behovet av en rejäl uppräkning av assistansersättningen,
  • behovet av att bekämpa fördomarna inom vården och tandvården om att våra liv är mindre värda att leva,
  • och att inte be begränsa möjligheten för närstående och/ eller assistenter att vara gode män. 

Magnus Andén beskrev med stöd av Cecilia Blanck hur tillvaron såg ut före assistansreformen, hur personer med intellektuell funktionsnedsättning låstes in på institution. Att han tillsammans med sin mor Gerd Andén startade Föreningen JAG 1992 och att Föreningen JAG var en av de som var delaktiga i att driva igenom rättighetslagstiftningen, LSS, 1994.

– För mig och många JAG-medlemmar är den personliga assistansen livsavgörande, sa Magnus Andén med stöd av Cecilia Blanck, med assistans kan jag ha ett eget hem och leva mitt liv på mina villkor.

– Människovärdet och människors lika värde gäller alla. Det är grundläggande för oss kristdemokrater. Jag är därför tacksam för dagens samtal om vikten av den personliga assistansen, behovet av en stärkt schablonersättning och rätten att bli respekterad och behandlad med värdighet, sa Christian Carlsson (KD), socialutskottets ordförande.

Men för att kvaliteten och kontinuiteten i assistansen ska bibehållas i framtiden måste assistansersättningen räknas upp till dagens lönenivåer och behöver årligen höjas i takt med dessa.

– Det finns ett förslag om differentierad schablonersättning som borde följas upp. Den som inte själv har förmåga att arbetsleda sin assistans behöver en ersättning som räcker till för det, sa Linda Forzelius, idag saknas pengar till handledning och viktig fortbildning. Det går snart inte att få en säker och bra assistans.

Anna Söderberg förklarade att en förutsättning för att hon och många andra med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra är att ha en god man som en kan kommunicera med. Att det är enormt viktigt att närstående får ha rollen som god man.

– Jag har en vilja och behov som alla andra men behöver stöd av en god man i att uttrycka mig och att fatta beslut i mitt liv, sa Anna Söderberg med hjälp av Åsa Emtelin, och för att kunna göra det krävs att hen känner mig väl och det är ofta någon närstående.

– Vi kristdemokrater har kämpat sida vid sida med Riksorganisationen JAG för att förbättra den personliga assistansen under många år nu, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete framöver, sa Christian Carlsson.

Här kan du läsa mer om JAGs kärnfrågor