JAG start > Riksföreningen JAG > Stärkt assistans från 1 januari 2023 – möjlighet även för den som redan har assistans att ansöka om fler timmar

Stärkt assistans från 1 januari 2023 – möjlighet även för den som redan har assistans att ansöka om fler timmar

Litet barn med solglasögon sitter i en rullstol. En skylt med texten Framtidssäkra min assistans.

Från 1 januari 2023 ändras Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och gör det enklare att få personlig assistans. Det gäller till exempel barn och ungdomar samt personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lagändringen innebär

  • Stöd i syfte att förebygga att en person med intellektuell funktionsnedsättning fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom blir ett grundläggande behov.
  • Nya tydliga bedömningar vad gäller föräldraansvar i form av ett schabloniserat så kallat föräldraavdrag kommer att införas i syfte att stärka barns rätt till assistans.
  • Löpande stöd som behövs under större delar av dygnet på grund av medicinskt tillstånd med fara för den enskildes liv eller överhängande och allvarlig risk för den enskildes fysiska hälsa blir ett grundläggande behov. Behov av hjälp som gäller sådant stöd ska vara helt assistansgrundande och det ska inte göras föräldraavdrag.
  • Kvalificerade motiverings- och aktiveringsinsatser som en person med intellektuell funktionsnedsättning behöver för att de grundläggande behoven personlig hygien, klädombyte, måltider och kommunikation ska kunna genomföras, ska räknas in i de grundläggande behoven.

Riksdagen har även beslutat att det bör gå att göra undantag från bestämmelsen om föräldraavdrag och att en särskild bestämmelse om att barnets bästa ska beaktas i fråga om personlig assistans enligt LSS ska införas.