JAG start > JAG Personlig assistans > Alla barn har rätt att göra sin röst hörd

Alla barn har rätt att göra sin röst hörd

Jag var på Barnkonventionsdagen och lyssnade på representanter från bland annat Justitieombudsmannen, Rädda Barnen och SKR. Fokus var främjande och förebyggande arbete.

Barnkonventionen har i år varit lag i Sverige i 4 år. Varje beslut eller bedömning som påverkar ett barn ska göras utifrån barnets bästa, det ska alltid vara fokuset. Trots det berättade flera talare om svårigheterna för myndigheter och kommuner att implementera barnkonventionen i sitt dagliga arbete.

Det var därför glädjande att frågan om barns delaktighet och återkoppling till barn lyftes som en viktig punkt under dagen. Alla barn ska ha rätt att komma till tals i utredningar och beslut som rör det enskilda barnet. Alla barn har förmågan att kommunicera sin vilja och rätt att göra sin röst hörd.

Vi har de senaste åren sett att Försäkringskassan sällan träffar eller ens pratar med den person som ansökan avser, vilket vi anser är en stor brist i handläggningen. Det är därför så viktigt att vi alla fortsätter arbeta för att även barn ska få vara delaktiga i utredningar om sin personliga assistans. För vem kan bättre visa sitt stödbehov än den som behöver det!

Blogginlägg av Erika Holmberg, juridisk rådgivare på JAG Personlig assistans.