JAG start > JAG Personlig assistans > Utbildningar inom personlig assistans

Utbildningar inom personlig assistans

Hos oss hittar du utbildningar inom personlig assistans för:

  • assistansanvändare
  • assistenter
  • arbetsledare
  • företrädare/gode män

Utbildningarnas syfte är utveckling och ökad kvalitet i assistanserna. Det assistansnära perspektivet är utgångspunkten för all vår utbildning. Det bidrar till att utveckla assistansen och ger även ökad kvalitet för assistansanvändaren.

I våra utbildningar inom personlig assistans möter du människor med olika kompetenser och erfarenheter inom sina specialområden. De som föreläser kan vara externa föreläsare, rådgivare från JAG Personlig assistans, assistansanvändare, assistenter eller arbetsledare.

Många utbildningar är webbaserade men kompletteras av utbildningar i våra kurslokaler i Stockholm och på våra träffpunkter ute i landet. Du kan delta på distans på de flesta utbildningar. Det gör du hemma vid din egen dator eller på till exempel en av våra träffpunkter.

Genom utbildning, rådgivning, handledning och möten med andra i liknande situation får du stöd att hitta din väg och dina lösningar i assistansen.

Utbildningsgaranti för nyanställda personliga assistenter

Det är viktigt att dina assistenter får en genomtänkt introduktion. Hos oss får alla nyanställda den praktiska introduktion som behövs. Det innebär att de går dubbelt med en erfaren assistent under det antal timmar som behövs och det budgeterats för. I introduktionen ingår även en webbkurs med reflektionsfrågor. Senare kan återkommande handledning och fortbildning för dina assistenter behövas.

Ekonomisk planering för utbildning och handledning

En del av våra utbildningar ingår i administrationsavgiften, andra bekostas med assistansersättningen. Tillsammans med din rådgivare hos oss gör du en ekonomisk planering där du prioriterar hur stor del av assistansomkostnaderna som ska användas för utbildning och handledning. Det gäller för utbildningar både hos oss och andra.

Smakprov på våra webbutbildningar inom personlig assistans