JAG start > JAG Personlig assistans > Assistans till barn

Personlig assistans till barn

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har ett starkt familjeperspektiv. Assistansen ska ge avlösning i omvårdnaden av barnet och göra livet och vardagen lättare för hela familjen.

Personliga assistenter får

  • skjutsa barn i bilen
  • tömma diskmaskinen
  • hämta på förskolan

Även en personlig assistent till ett mycket litet barn kan

  • laga lunch till barnet
  • sköta hjälpmedel
  • eller vara hemma med barnet utan att föräldrarna är där

Med personlig assistans behöver inte barnet vara på en viss plats en viss tid för att få stöd. Om det är bäst för barnet kan personlig assistans ersätta andra insatser som  korttids, avlösarservice eller långa dagar på fritids. För många barn med omfattande funktionsnedsättningar är till exempel korttids en nödlösning eller till och med en omöjlighet.  

När ett barn behöver personlig assistans påverkar det hela familjen. Familjen behöver kunna utforma assistansen så att vardagen fungerar. Assistansen ska göra livet och vardagen lättare, inte tvärtom. Då når vi målet att alla barn ska kunna växa upp i sin familj. 

Alla barn ska kunna växa upp i sin familj.
Med personlig assistans är det möjligt.

Mentorsprogram för nya barn- och ungdomsassistanser 

Mentorsprogrammets syfte är att du som ny assistansanvändare, dina vårdnadshavare och arbetsledare ska få ett extra stöd under din första tid i JAG.

Det får ni genom att träffa anhöriga, arbetsledare och personliga assistenter i andra JAG-assistanser där man har erfarenhet av att starta upp assistans för just ett barn. Första tiden med assistans är ofta omtumlande och kan innebära många frågor. Att ha ett extra stöd i det läget tror vi kan göra stor skillnad för att skapa en hållbar assistans med självbestämmande. Din mentor kommer att coacha, inspirera och ge råd utifrån sina egna erfarenheter. 

I mentorsprogrammet ingår 7 digitala tillfällen som var och en fokuserar på olika ämnen. Tanken är att du med mentorns hjälp ska hitta egna lösningar för just din assistans, både nu och för framtiden.

Förälder till ett barn med assistans 

För många familjer är det svårt att ha utomstående assistenter i hemmet dygnets alla timmar. Att som förälder ha möjlighet att vara personlig assistent till sitt barn kan vara det som gör att familjen orkar hålla ihop, och att barn med stora funktionsnedsättningar får växa upp med sin familj. 

Precis som med barn utan funktionsnedsättning är det du som förälder som uppfostrar ditt barn. Det är också du som vårdnadshavare som avgör om assistenten ska hjälpa barnet att fatta beslut i olika situationer, och i så fall vilka. Du bestämmer vad barnet med stigande ålder ska lära sig att göra ”själv” med assistans. För äldre barn kan assistansen vara ett verktyg på väg mot ökad självständighet och vuxenliv. Men det är du som förälder tillsammans med ditt barn som bestämmer takten. 

Assistans på förskola och skola

Huvudregeln är att personlig assistans inte beviljas när barnet vistas i förskola och skola. Undantag kan göras om det finns ”särskilda skäl”.

”Särskilda skäl” kan vara till exempel

  • när barnet behöver sin personliga assistent för att kunna kommunicera med lärare och skolkamrater
  • när barnets funktionsnedsättning gör det särskilt angeläget att begränsa antalet personer som ska hjälpa till
  • det kan också handla om andra situationer när det är viktigt att barnet har tillgång till en person med särskild kunskap om hens hälsotillstånd eller funktionsnedsättning

Barn som är beviljade personlig assistans i skolan har samma rätt till stöd av skolans pedagoger och övrig skolpersonal som elever som inte är beviljade personlig assistans. Den personliga assistenten ersätter inte skolans pedagoger. Assistenten ska inte heller ägna sin arbetstid åt att stötta andra elever i skolan.

Har du frågor om assistans till barn?

Kontakta oss gärna på 08-789 30 03 eller mejla oss på kontakt@jag.se

 

Assistans till barn i vårt kooperativ som drivs utan vinstsyfte

I vår serie KäraAssistent  är det flera barn med. Här är några exempel.


Tim Sundberg med assistent Liily Jimenez.

Isabelle Nordeman med assistent Emma Grönlund.


Maja Lorentz med assistent Engla Theander.

Se hela serien #KäraAssistent