JAG start > JAG Personlig assistans > Vårt erbjudande

Vad innebär assistans hos oss?

Har du flera stora funktionsnedsättningar där en påverkar den intellektuella förmågan kan du välja att ha din assistans hos oss. JAG Personlig assistans skapades för dig som behöver ett starkt stöd med arbetsledning, kontinuitet och bemanning av en person du har förtroende för och som finns nära dig. Det säkerställer att din assistans blir som du vill ha den.

Stort fokus på ditt självbestämmande

I JAG är det du som för din egen talan. Vi som jobbar här stöttar dig, men du är alltid huvudpersonen. Många som har sin assistans i JAG behöver stöd i att kommunicera, fatta beslut och göra val i livet. En förutsättning för att kunna vara självbestämmande är för de flesta en god man eller legal företrädare som man känner väl och kan kommunicera med.

Den gode mannen eller företrädaren behöver inte bara kunna tolka dig i en viss situation utan även kunna sätta det du uttrycker i ett sammanhang. Att kunna göra riktiga bedömningar med kunskap om din personlighet, dina förmågor, erfarenheter och framtidsplaner är grundläggande.

Öppna föreläsningar i sommar

Över sommaren har vi öppnat upp några av våra digitala föreläsningar om personlig assistans. För att få tillgång anmäl dig via länkarna:

Att byta till JAG som assistansanordnare – vad innebär det?

Om juridiskt stöd vid ansökan om personlig assistans

Från gruppbostad till personlig assistans

Personlig assistans är inte bara ett livsviktigt stöd.
Personlig assistans är nyckeln till frihet.

Kvalitet, trygghet och stöd

Hos oss blir du en del av ett tryggt och stabilt assistanskooperativ utan vinstintresse. Vi har balanserad ekonomi och god likviditet. Du, eventuell legal företrädare, din personliga arbetsledare och dina assistenter får stöd av våra kunniga rådgivare i alla assistansfrågor.

Utbildningsgaranti & kvalitetssäkring

Nyanställda assistenter behöver oftast arbeta tillsammans med en erfaren assistent och få en praktisk introduktion under ett antal veckor. Vår utbildningsgaranti täcker lönekostnaden för en utbildare varje gång en ny assistent anställs. Genom utbildningsgarantin är du garanterad introduktionsutbildning för nyanställda assistenter. Hur lång introduktion som krävs för att en ny assistent ska kunna klara sina arbetsuppgifter varierar mellan olika assistansanvändare. Du tecknar utbildningsgarantin för det antal veckor som behövs för just dig.

Vi erbjuder även utbildningar som bidrar till kompetensutveckling och en djupare förståelse för personlig assistans. Genom utbildningarna kvalitetssäkrar vi assistansen. Du själv deltar alltid utan kostnad på alla våra utbildningar i Sverige.

Som assistansanvändare här är du med och styr verksamhetens ekonomi

Detta gör du bland annat genom att rösta på årsmötet. Din assistansersättning går till JAG som en avgift och som motprestation anordnar JAG din personliga assistans. Vi har inga aktieägare som vill ha utdelning på sina investeringar, vilket säkerställer det ideella målet med verksamheten även framöver. Vi har inget vinstsyfte men behöver förstås göra ett litet plus varje år. Det är styrelsen som bestämmer hur överskottet ska användas så att målen enligt stadgarna uppfylls – ett gott liv genom bästa möjliga personliga assistans. Med hjälp av gemensamma ekonomiska medel kan du känna dig trygg i att du aldrig står ensam.

I JAG är du aktiv och delaktig i din ekonomiska planering

De planer du har i assistansen för kommande år ska återspeglas i planeringen. Vi har alltid assistansanvändarfokus i ekonomiska planeringen. Det som ger kvalitativ assistans ska med, inte andra saker.

Din JAG-stödjare

Din JAG-stödjare är en juridisk rådgivare om finns där när du behöver juridiskt stöd, hen är även kvalitetsansvarig i din assistans och är den du har uppföljningssamtal med. JAG-stödjaren kan också vara bollplank för dig som uppdragsgivare och god man gällande din assistans.

Den kooperativa tanken

Det finns flera styrkor med att vara ett kooperativ. Först och främst är Brukarkooperativet JAG den enda ägaren till Brukarkooperativet JAG Personlig assistans Service AB, ett överskott i verksamheten kan inte överföras till någon annan än den enda ägaren. Detta innebär att så mycket som möjligt av din assistansersättning används just till det som den är till för – din assistans.

I JAG hjälper vi varandra i toppar och dalar. Som assistansanvändare här kan du ansöka från gemensamma kooperativa medel för utbildning till dina assistenter samt för assistans- och personalomkostnader. Vi har inte någon allmän vikariepool. Det beror på att vi anser att varje assistansanvändare har rätt till sina egna upplärda assistenter för att du ska få assistans på det sätt du vill och behöver.

Här hittar du Brukarkooperativets stadgar.

I ett kooperativ finns vi där för varandra i vått och torrt.
Med hjälp av våra gemensamma medel kan du känna dig trygg.

Vår historia

Brukarkooperativet JAG bildades 1994, samma år som rätten till personlig assistans infördes. Kooperativet var ett initiativ från Riksföreningen JAG, som grundades 1992. Det var Riksföreningen som var med och drev på genomförandet av assistansreformen i Sverige. 2018 ändrades namnet till Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans.

Syftet med Brukarkooperativet var att förverkliga en brukarstyrd personlig assistans enligt Independent Living-ideologin och även att säkerställa personlig arbetsledning och trygghet i assistansen. Namnet JAG valdes för att symbolisera att varje medlem har rätt att vara huvudperson i sitt liv.

Brukarkooperativet JAGs ändamål är att medlemmarna ska kunna leva i gemenskap med sin familj och som andra i samhället, med bästa möjliga personligt anpassade assistans. 

Gemenskap, vänner och resor

Gemenskapen i organisationen märker du särskilt på våra livliga årsmöten, utbildningar, årliga utlandsresor eller sommarveckan i Stockholm – en vecka fylld med aktiviteter och evenemang för assistansanvändare i JAG. Du kan även ta del av gemenskapen på träffpunkterna runtom i landet.

Grillkväll under eken med länsföreningen i Stockholm (2023)

Att ha sin assistans hos JAG

I administrationsavgiften ingår bland annat:

  • olycksfallsförsäkring för dig som är assistansanvändare
  • tjänstereseförsäkring för dina assistenter
  • självriskeliminering
  • rekryteringsstöd
  • juridisk rådgivning
  • tidredovisning
  • basutbildning för din arbetsledare och assistenterna

Du får även tillgång till en mängd digitala verktyg som underlättar schemaläggning, tidsredovisning, lönerevision, och mer.

Omkostnader i assistansen

Tack vare vår kooperativa modell kan vi hjälpas åt när det behövs, det inkluderar omkostnader i assistansen. Omkostnader i assistansen är kostnader du har på grund av att du har personlig assistans. Det kan exempelvis vara reskostnad eller entrébiljett för assistent. Till omkostnader i assistansen räknas också personalomkostnader och förbrukningsmaterial.

Förhöjt timbelopp

Många av assistansanvändarna hos oss har förhöjt timbelopp och vi är vana att sköta den utökade administration som krävs. Vi hjälper också till med ansökan.

Två olika assistanslösningar

JAG erbjuder två lösningar för hur du kan organisera din assistans. Med den ena lösningen har du stora möjligheter att skapa ett individuellt utformat stöd. Din personliga arbetsledare finns nära dig och hjälper dig att organisera assistansen och arbetsleda assistenterna utifrån dina instruktioner. Ansvaret för assistansmiljö och bemanning delegeras också till
arbetsledaren.

Med den andra lösningen får du en koordinator som ansvarar för hela eller delar av arbetsledningen och bemanningen. De uppgifter och det ansvar som inte läggs på koordinatorn ska fullgöras av personlig arbetsledare eller bemanningsansvarig.

JAG arbetar utefter Riksföreningens stadgar

  • Möjlighet till ett gott liv genom Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)
  • Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet
  • Att på dina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället

Läs mer om Riksföreningen JAG.

Kontakta oss eller boka ett möte

Välkommen att kontakta oss på 08-789 30 03 eller boka ett digitalt möte så berättar vi mer om JAG.

Du kan även nå oss på dessa nummer: 

Assistans är frihet

I serien Kära assistent möter du assistansanvändare med sina assistenter, familjer och vänner. Se hela serien.