Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webb

JAG Personlig assistans står bakom webbplatsen. Vår målsättning är att den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster. Även om vi har arbetat med tillgänglighet på webben under lång tid så förekommer brister. På den här sidan beskriver vi eventuella tillgänglighetsproblem gällande https://jag.se/assistans/och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.  Längst ner finns kontaktinformation. 

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2023-11-07.

Bilder, grafik och dokument

Vissa bilder och grafiska element saknar textalternativ. I samband med att sidor uppdateras går vi igenom bilder och grafik och säkerställa att textalternativen är korrekta. Det ska inte finnas några pdf-filer på webbplatsen.

Inbäddade tjänster

På en del sidor används inbäddade tjänster som har utvecklats av externa leverantörer. Vi är tacksamma för information om eventuella tillgänglighetsbrister.

Kartor

Kartorna under kontaktsidan går inte att tabba sig fram på. Vi kommer att se över detta.

Navigation

Det förekommer ologisk struktur på vissa delar av webbplatsen vilket kan försvåra navigering med hjälpmedel/tangentbord. Vissa länkar ändrar inte färg/markeras inte när de är klickbara.

Video

Vår ambition är att alla filmer ska vara textade. Vi tar tacksamt emot information om du hittar filmer som saknar undertext.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi granskar webbplatsen löpande manuellt. Vi kommer framöver även ta hjälp av ett granskningsverktyg.

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av att webbplatsen är otillgänglig? Hittar du andra brister än dem vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda det!

Mejla till svardirekt@jag.se

Ring till Svar direkt, tel 08-789 30 00, knappval 2.