Om oss

Ett kooperativ och en ideell förening

Brukarkooperativet JAG är en ideell förening som bildades i mars 1994. Det var samma år som rätten till personlig assistans och rätten att välja assistansanordnare infördes.

Assistansanvändarnas syfte med kooperativet var att förverkliga en brukarstyrd personlig assistans enligt Independent Living-ideologin. Men även med en garanti för att  säkerställa en personlig arbetsledning och en trygghet i assistansen. Kooperativet tog på sig att sig att ha det formella arbetsgivarskapet för assistansanvändarens personliga assistenter.

Assistansverksamheten blir ett serviceaktiebolag

Mellan 1994 och 2006 drevs assistansverksamhet i den ideella föreningen Brukarkooperativet JAG. År 2006 lades assistansverksamheten över i det helägda dotterbolaget Brukarkooperativet JAG Serviceaktiebolag. Det främsta skälet var att regelverket om aktiebolag ger tydligare och tryggare förutsättningar för att driva en stor ekonomisk verksamhet än reglerna om ideella föreningar.

Brukarkooperativet JAG är den enda ägaren till serviceaktiebolaget, vilket säkerställer det ideella syftet med verksamheten även framöver. Ett överskott i verksamheten kan inte överföras till någon annan än den enda ägaren.

JAG Personlig assistans AB

År 2018 ändrades serviceaktiebolagets namn till Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB, med oförändrat organisationsnummer.

Tre dotterbolag

Brukarkooperativet JAG har tre andra dotterbolag, JAG Personlig Assistanse AS i Norge, JAG Personlig Assistans Ab i Finland och i Sverige JAG Utbildning AB. Brukarkooperativet JAG är därmed moder i en koncern.

Att leva som andra med bästa möjliga personliga assistans

Brukarkooperativet JAGs ändamål anges i föreningens stadgar. Medlemmarna ska kunna leva i gemenskap med sin familj och som andra i samhället, med bästa möjliga personligt anpassade assistans.

 Varje år hålls ett årsmöte, där medlemmarna tar övergripande beslut om verksamheten och väljer styrelse.