Blogg

Alla kan kommunicera

Domstolarna och myndigheterna verkar ibland glömma att kommunikation inte är något man kan schemalägga. Det kan uppstå när som helst och var som helst och på eget såväl som andra människors initiativ.
kommuniktion mellan assistansanvändare och assistent.

Hur mycket kommunicerar en social tonåring?

Domstolarna och myndigheterna verkar ibland glömma att kommunikation inte är något man kan schemalägga. Det kan uppstå när som helst och var som helst och på eget såväl som andra människors initiativ.
kommuniktion mellan assistansanvändare och assistent.

Hur mycket kommunicerar en social tonåring?

Domstolarna och myndigheterna verkar ibland glömma att kommunikation inte är något man kan schemalägga. Det kan uppstå när som helst och var som helst och på eget såväl som andra människors initiativ.
Bild på demonstrationsskylt där det står "Rasera inte assistansen!"

Hur kan LSS hanteras så nonchalant?

Under mina år som jurist har jag aldrig hört eller varit med om en lagstiftning som om och om igen tolkas så felaktigt som LSS gör, och en förändring behövs snarast. Med det sagt så vill jag också inge hopp. Vi fortsätter kämpa med dig -  för dina rättigheter.
Bild på en flicka i lågstadieålder på en bildlektion med en personlig assistent bredvid.

Du kan ha rätt till assistans i skola eller daglig verksamhet

Du kan ha rätt till assistans också när du befinner dig i skola eller daglig verksamhet. Det krävs idag så kallade ”särskilda skäl” för att beviljas assistans där. Men rätten till en personlig assistent är för många en förutsättning för att kunna omfattas av skollagens krav att att att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Museibesök med stöd av personlig assistans

Jag heter Maria Magnusson. Igår var jag på Scenkonstmuseet. Jag älskar musik, teater och film. På scenkonstmuseet finns mycket att titta på.
En flicka läser en bok med en vuxen kvinna.

Hur blev LSS-året 2023 och vad väntar 2024?

De av regeringen beräknade 2000 personer som skulle få personlig assistans tack vare lagändringen får fortsätta vänta. Enbart en mycket liten del av dessa har hittills fått rätt till personlig assistans och frågan är hur många fler som kommer att få det under 2024?

Löpande stöd på grund av medicinska skäl

Snart har ett år gått sedan stärkt assistans trädde i kraft. Ett av de nya grundläggande behoven som infördes från 1 januari kallar vi ”löpande stöd på grund av medicinska skäl”. Så vad har vi sett?
bilden föreställer en ensam rosa blomma vid en grå mur.

Reflektion från mänskliga rättighetsdagarna

En av deltagarna har kommit som flykting från Afghanistan. Han beskriver sin resa. Om svårigheter att ta sig in i, och att förstå ett byråkratiskt land som Sverige. Om att lära sig ett nytt språk och viljan att få nya vänner här. Om att söka arbeten med normavvikande fysisk funktionalitet.

På mina villkor

Jag hade köpt biljett till ett evenemang som heter "Winter Lights". Det jag fick uppleva var en stämningsfull promenad kantad av magiskt ljud och ljus i alla dess färger. Det är med stöd av personlig assistans som jag kan uppleva det här och mycket mer. På mina villkor och när jag vill.