Blogg

Assistanskooperativ utan vinstintresse?

Assistanskooperativ utan vinstintresse - vad innebär det för dig som är assistansanvändare? Brukarkooperativet JAG är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening och en av de största aktörerna i svensk välfärd som drivs utan vinstintresse.  
Bilden visar bliss-tecken som betyder: Jag vill bestämma över mitt liv.

Självbestämmande växer när det utövas

Men en sak gäller alla, oavsett vem man är. Och det är att var och en, ibland med stöd av assistenter eller god man, har förmåga till självbestämmande. Självbestämmande är inte heller något statiskt som aldrig förändras. Tvärtom tror jag att självbestämmande är något som kan växa desto mer man utövar det.

Jag bestämmer över mitt eget skapande

Jag heter Clara Nilsson och jobbar på JAG-center i Stockholm. Där tycker jag mycket om att skapa på olika sätt, blir ofta inspirerad av olika färger, material och tekniker!

Min syster

Jag kommer dela en personlig berättelse om min syster, Anna Söderberg. Jag är företrädare till henne och Anna och vår familj är helt med på att jag berättar om hennes tid från gruppbostad till personlig assistans. Vad som är bra att komma ihåg är att det här är EN av många liknande viktiga berättelser. Vi är många som bär på dessa upplevelser.

Alla barn har rätt att göra sin röst hörd

Vi har de senaste åren sett att Försäkringskassan sällan träffar eller ens pratar med den person som ansökan avser, vilket vi anser är en stor brist i handläggningen. Det är därför så viktigt att vi alla fortsätter arbeta för att även barn ska få vara delaktiga i utredningar om sin personliga assistans.

Alla kan kommunicera

Domstolarna och myndigheterna verkar ibland glömma att kommunikation inte är något man kan schemalägga. Det kan uppstå när som helst och var som helst och på eget såväl som andra människors initiativ.
kommuniktion mellan assistansanvändare och assistent.

Hur mycket kommunicerar en social tonåring?

Domstolarna och myndigheterna verkar ibland glömma att kommunikation inte är något man kan schemalägga. Det kan uppstå när som helst och var som helst och på eget såväl som andra människors initiativ.
Bild på demonstrationsskylt där det står "Rasera inte assistansen!"

Hur kan LSS hanteras så nonchalant?

Under mina år som jurist har jag aldrig hört eller varit med om en lagstiftning som om och om igen tolkas så felaktigt som LSS gör, och en förändring behövs snarast. Med det sagt så vill jag också inge hopp. Vi fortsätter kämpa med dig -  för dina rättigheter.
Bild på en flicka i lågstadieålder på en bildlektion med en personlig assistent bredvid.

Du kan ha rätt till assistans i skola eller daglig verksamhet

Du kan ha rätt till assistans också när du befinner dig i skola eller daglig verksamhet. Det krävs idag så kallade ”särskilda skäl” för att beviljas assistans där. Men rätten till en personlig assistent är för många en förutsättning för att kunna omfattas av skollagens krav att att att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Museibesök med stöd av personlig assistans

Jag heter Maria Magnusson. Igår var jag på Scenkonstmuseet. Jag älskar musik, teater och film. På scenkonstmuseet finns mycket att titta på.