JAG start > JAG Personlig assistans > Personkretsar i LSS

Personkretsar i LSS

Vad är en personkrets enligt LSS?

För att ha möjlighet att ansöka om insatser enligt LSS behöver du tillhöra någon av personkretsarna. Det finns tre personkretsar som beskriver olika variationer av funktionsnedsättningar. Dessa definieras i Lagen om stöd och service (LSS). Om du tillhör en personkrets och även uppfyller övriga krav kan du ha rätt till personlig assistans.

LSS är en lag som ska säkerställa att människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar genom stöd i vardagen har möjlighet att leva som andra i samhället. Lagen främjar jämlikhet i levnadsvillkor och samhällsdelaktighet. 

Personkrets 1

Personkrets 1 omfattar personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personkrets 2 omfattar personer som har en stor och varaktig intellektuell funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

 

Källa: Socialstyrelsen