JAG start > JAG Personlig assistans > Andning som grundläggande behov – fortsättning 

Andning som grundläggande behov – fortsättning 

I slutet av februari skrev jag ett blogginlägg om regeringens förslag om att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov enligt LSS. Behov av hjälp med andning och att äta via sond skulle därmed ge rätt till personlig assistans. Sedan förslaget kom har remissinstanserna fått säga sitt. Riksföreningen JAG framförde till regeringen att den lagändring som föreslås om att behovet av att äta via sond ska ge rätt till personlig assistans inte på något sätt förändrar dagens rättsläge. Det kommer inte vara fler personer som får rätt till personlig assistans genom en sådan lagändring. Det som behövs är en lagändring som gör att hela måltiden räknas som grundläggande behov. Som det är nu räknas endast några små moment i måltiden, som att koppla i och ur sonden, som grundläggande behov.   

Efter att regeringen fått in alla remissvar har de backat kring förslaget om sondmåltider. Regeringen skriver i ett pressmeddelandeatt de kommer arbeta vidare på ett förslag som gör att hela sondmåltiden kan räknas som grundläggande behov. 

– Samtidigt fortsätter vi arbetet med ännu ett lagförslag som ska säkerställa att hela momentet för den som behöver hjälp med både andning och sondmatning ska kunna ge rätt till assistans. Det arbetet har påbörjats och har högsta prioritet, säger socialminister Lena Hallengren. 

Lagrådet granskar

Förslaget om att andning ska vara ett grundläggande behov enligt LSS har skickats till lagrådet för granskning. Härom veckan kom lagrådet med sitt yttrande över lagförslaget. Regeringen får hård kritik från Lagrådet, som anser att förslaget vilar på en mycket ostadig grund. Det som Lagrådet tycker är ostadigt är att det måste göras en bedömning om andningshjälpen ska utföras som personlig assistans eller som sjukvård. Eftersom det enligt Lagrådet är otydligt vad som är sjukvård och vad som är egenvård blir bedömningen av behovet av hjälp med andning svår att göra.  

Reglerna om sjukvård och egenvård har funnits under många år och vi känner inte igen de gränsdragningsproblem som lagrådet grundar sin kritik på. Det är sjukvårdspersonal som avgör om något kan utföras som egenvård eller inte. Om sjukvårdspersonal anser att hjälp med andning kan utföras som egenvård, kan behovet av hjälp ge rätt till personlig assistans. Svårare än så behöver det inte vara. Det är inte försäkringskassans handläggare som ska avgöra vad som är vård och vad som är egenvård. 

Andning ÄR naturligtvis grundläggande för att en människa ska kunna leva. Men det här blogginlägget handlar om de behov som är grundläggande enligt LSS och det är inte samma sak. Bara för att förtydliga lite eftersom det alltid känns konstigt att sätta frågetecken på om andning och mat är grundläggande behov.  

Regeringens ursprungliga plan var att lägga en proposition (det slutliga lagförslaget) i juni och att lagändringen ska träda ikraft 1 november i år. Nu är det oklart vad som kommer att hända. 

Vi håller er uppdaterade på bloggen!

Inlägget Andning som grundläggande behov – fortsättning  dök först upp på JAG Personlig assistans.