JAG start > JAG Personlig assistans > Ansökan om utökad assistansersättning kan leda till minskning! 

Ansökan om utökad assistansersättning kan leda till minskning! 

Under senare tid har flera uppdragsgivare hos oss ansökt om utökad assistansersättning. Men istället för att bevilja fler assistanstimmar har Försäkringskassan kommit fram till att behovet av assistansersättningen har minskat.

Därför vill vi uppmärksamma dig på att Försäkringskassan, vid en ansökan om utökad assistansersättning, gör en helt ny prövning av det totala hjälpbehovet av assistansersättningen. Vid sin prövning tittar Försäkringskassan på vilka förändringar som skett i bland annat författningar och rättspraxis för att se om det påverkar tidigare beviljade timmar. Försäkringskassan bortser från de tidigare timmarna som beviljats och gör en helt ny uträkning. Om den nya uträkningen leder till fler antal timmar än tidigare beviljas en utökning av assistansersättningen.  

Det som vi tyvärr ofta ser är att Försäkringskassan efter den nya uträkningen kommer fram till att assistanstimmarna minskat och därför avslår ansökan om utökad assistansersättning. Personen får ändå behålla samma totala antal timmar som i det senaste beslutet. Det kan gälla både de grundläggande och övriga behoven.  

Vad innebär de här besluten längre fram?

Vad som kommer att hända med dessa typer av beslut är oklart. Regeringen har sagt att de vill återföra tvåårsomprövningar så småningom. Ett scenario är att besluten ligger ”latent” och att Försäkringskassan, när tvåårsomprövningarna införs igen, kommer att dra in timmarna. Detta vet vi inte i nuläget men hoppas innerligt att det inte sker.

Förbered dig

Vad vi däremot vet är att det vid en ansökan om utökad assistansersättning är viktigt att du som uppdragsgivare är väl förberedd.  Att du beskriver ditt hjälpbehov så detaljerat som möjligt och att du skaffar nya läkarintyg. Du behöver också vara beredd på att svara på frågor om alla dina hjälpbehov, även om du endast ansöker om utökad assistansersättning för ett visst hjälpbehov. Trots välformulerade och detaljerade beskrivningar av det ökade hjälpbehovet samt tydliga läkarintyg kan Försäkringskassan komma fram till att hjälpbehovet har minskat. Skulle du få ett sådant beslut har du möjlighet att begära det omprövat och överklaga till Förvaltningsrätten.  

 Har du frågor kring det här eller andra juridiska frågor inom personlig assistans kontakta oss gärna.

Här hittar du alla min tidigare inlägg. 

The post Ansökan om utökad assistansersättning kan leda till minskning!  appeared first on JAG Personlig assistans.