JAG start > JAG Personlig assistans > Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS

Vad är en daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en kommunal LSS-insats som syftar till att stärka rätten för dig med funktionsnedsättning att ägna dig åt något meningsfullt under dagarna. Ändamålet med daglig verksamhet är även att främja jämlikhet i levnadsvillkor samt delaktighet i samhället. Det är din hemkommun som bedömer om du får ta del av insatsen genom en individuell bedömning av din ansökan. 

”Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.” –  Socialstyrelsen

Vilka kan få insatsen daglig verksamhet beviljad?

Du kan bli beviljad daglig verksamhet om du är en person med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism samt är i yrkesverksam ålder. 

Hur ser en dag på en daglig verksamhet ut?

Dagliga verksamheter kan se väldigt olika ut. Vissa är belägna på arbetsplatser eller på dagcenter, men du kan även göra andra saker. Det viktiga är att den dagliga verksamheten ska anpassas efter just dina individuella behov.

Ibland har du samma uppgifter som personer som är anställda på arbetsplatsen, ibland har du andra uppgifter – skillnaden är att deltagande på daglig verksamhet inte är en anställningsform, och syftet med ens dagliga uppgifter är inte att producera varor eller tjänster.  

Exempel på saker du kan ägna sig åt på dagliga verksamheter är till exempel konst, träning eller trädgårdsarbete. Du kan även vara i butik eller på café. Det finns många val och möjligheter!

JAG-Centers barnteaterföreställning ”Lisen kan inte sova” (2023)

JAGs dagliga verksamhet

JAG-Center är JAGs egna dagliga verksamhet, den ligger i centrala StockholmJAGs huvudkontor. JAG-Center har i flera år arbetat intressepolitiskt i samarbete med Riksföreningen JAG, främst genom olika kulturella uttryck. Läs intervjun nedan med JAG-Centers föreståndare Ann Nilsson för att lära dig mer om JAG-Center. 

Riktiga och viktiga arbeten

Intervju med Ann Nilsson, föreståndare på JAG-Center. 

Vad är tanken bakom verksamheten?

”JAG-Centers uppdrag är framförallt att ge meningsfull sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar, varav en inkluderar den intellektuella förmågan. Tanken är att deltagaren ska kunna delta aktivt i Riksföreningen JAGs intressepolitiska arbete. Man är också en del av kansliet.  

En av anledningarna till varför lokalerna är belägna mitt i stan är att man ska kunna ta del av samhället, framförallt det kulturella utbudet. Man ska vara en samhällsmedborgare och synas, ta plats och närvara i staden. I och med det visar man ju också vad personlig assistans betyder. JAG-Center är mitt i allt, inte en avlägsen del.”

Arbete med kulturella uttryck

”Den främsta inriktningen på verksamheten är att genom olika kulturella uttryck – det kan vara konst, teater, musik – sprida information på ett sätt som alla kan ta till sig för att förstå hur viktigt det är att ha personlig assistans för att kunna leva som alla andra. Det är något som ligger som en bas i verksamheten, i det här kulturella uttrycket så kan vi alla vara delaktiga. Alla upplever saker på sina sätt, och det finns en acceptans inom konsten och musiken för det. Därför lägger verksamheten mycket fokus på den typen av arbete, det konstnärliga.  

JAG-Center arbetar också väldigt mycket med att skapa möten mellan människor. Det är viktigt att skapa möten med samhället för att förändra attityder.”

Vad gör man som deltagare på JAG-Center?

”Verksamheten är individuellt utformad efter varje deltagares intressen, behov, och förmågor. Minst en gång per år så har man en planeringsträff med deltagaren och hens företrädare där man utformar målen; vad vill man? Vad är man intresserad av, och vad ska projekten leda till? 

Just nu så spelar vi en barnteaterföreställning där vi tar emot förskoleklasser. Syftet med det är ju att få små barn att träffa personer som kanske tar sig fram på ett annat sätt än att gå, eller som kommunicerar på ett annat sätt än med rösten, just för att förändra attityder. Återigen arbetar JAG-Center mycket med att skapa möten, och då är just att bjuda in till teaterföreställningar en sådan sak.”

YouTube-kanalen Uppdrag JAG

”En annan del är vår YouTube-kanal Uppdrag JAG. Det är också en plattform som JAG-Center verkar på för att på ett naturligt sätt söka kontakt med personer vi vill informera och påverka, till exempel genom att intervjua författare, artister, och politiker. Men även visa hur tillgängligheten fungerar i samhället, och kanske intervjua personer som ansvarar för tillgängligheten på till exempel tåg eller på museum.  

Vi har även haft en konstutställning i samarbete med en hotellkedja för några år sedan. Då hade vi hela deras lobby som utställningsdel. Det handlade ju också om att rika uppmärksamhet och informera om personlig assistans. Då nådde man ju jättemånga hotellgäster från andra länder och kunde i en oväntad miljö sprida det här budskapet.”

Besök från när och fjärran

”En stor del av arbetet, som har blivit större och större på senare tid, är att ta emot besök från andra länder och även skolklasser. Med skolklasserna ligger det ju en del i att få upp ögonen för yrket personlig assistent, och att deltagarna själva kan visa vad personlig assistans är. När det gäller utländska besökare, som kanske inte har personlig assistans i sina länder, handlar det om att förklara vad personlig assistans är och hur det svenska systemet är uppbyggt. Deltagarna på JAG-Center kan berätta om sina liv och konkret visa skillnaden mellan att bo på institution, som man kanske gör i vissa länder, och att leva ett självständigt liv, så kallat Independent Living. JAG-Center genomsyras av Independent Living-ideologin.  

JAG-Center ligger ju också på en arbetsplats, på JAGs huvudkontor. Där kan man umgås och träffa andra yrkesgrupper, till exempel jurister och ekonomer. Man har kollegor. En daglig verksamhet ska ju så långt det går likna ett riktigt arbete, och på JAG-Center utför vi just riktiga och viktiga arbeten.”

Kan du berätta om några exempel på projekt som JAG-Center gjort?

”Det som sticker ut är olika stora teaterprojekt som vi har gjort genom åren. Kanske det största var “Vet du vem jag är?”, som vi spelade på Kulturhuset här i Stockholm med 300 i publik. Det gjordes även en dokumentärfilm om det projektet.”

Att göra sin röst hörd genom konst

”Föreställningen handlade om något som var vanligare förr, då experter talade om för människor med funktionsnedsättning hur de skulle leva sitt liv. Man kanske erbjöd bristande behandlingar, bestämde hur människor skulle bo och vem som skulle stödja dem i livet. Vi tog upp många sådana här frågor, därför är namnet ”Vet du vem jag är?” – den frågan är ju grunden inom JAG. Det handlar om mig, och mitt liv.  

Sen hade vi också ett stort teaterprojekt senast 2019, ”Du, JAG, vi, tillsammans”, som handlade om styrkan i att vara del i en förening som Riksföreningen JAG. Den handlade om utsattheten i att känna sig maktlös, hur rättslös man känner sig och utsatt i sin ensamhet. Men när man upptäcker att vi är många och förenar sig, då kan man påverka, och det har ju Riksföreningen gjort genom tiderna. Det lyftes fram i föreställningen.  

Det är viktigt, det arbete som görs på JAG-Center. Man känner att man uträttar något som är betydelsefullt – att man får göra sin röst hörd.”

Vi vill bidra

”I Vi vill bidra har vi med omfattande funktionsnedsättningar, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visat att vi vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden.” 

Vi vill bidra är en samverkansmodell mellan kommun, arbetsgivare och deltagare med personlig assistans för ökad mångfald i arbetslivet. Deltagarna finns på olika arbetsplatser som på bibliotek, utebad, förskolor, folkhögskolor, caféer, butiker, på myndigheter och i kyrkoverksamhet. 

Vi vill bidra arbetar för att deras modell ska bli nationell och vill ge fler möjlighet att inkluderas i arbetslivet och att fler arbetsgivare får uppleva att mångfald berikar. Det handlar om att kunna göra en insats istället för att få en insats.

Vi vill bidra drivs av Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG som är två ideella föreningar för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. 

Läs mer om Vi vill bidra