JAG start > JAG Personlig assistans > Diskrimineringslagen har ändrats – nu måste alla butiker och restauranger vara tillgängliga!

Diskrimineringslagen har ändrats – nu måste alla butiker och restauranger vara tillgängliga!

När den nya diskrimineringslagen kom 2015 så blev bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. Men det fanns ett undantag i lagen. För mindre företag vilket innebär att det fortfarande är många butiker och andra ställen som inte gjort sina lokaler tillgängliga för alla. Det här undantaget har varit omdiskuterat och lagen har nu ändrats!

1/5 togs undantaget i diskrimineringslagen som berör företag inom varu- och tjänstesektorn, till exempel restauranger, caféer och butiker bort! Lagändringen innebär att alla dessa företag, oavsett storlek, nu omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Om du vill läsa mer om detta hittar du all information på DOs hemsida.

The post Diskrimineringslagen har ändrats – nu måste alla butiker och restauranger vara tillgängliga! appeared first on JAG Personlig assistans.