JAG start > JAG Personlig assistans > Vad är egenmakt?

Vad är egenmakt?

En pin med symboler för 4 olika medborgarrättsrörelser. Med texten Same struggle different difference. Den visualiserar begreppet egenmakt.

Det engelska ordet ”empowerment” kan översättas till ”egenmakt” på svenska. Det handlar om varje människas behov av självbestämmande, delaktighet, oberoende och överhuvudtaget att kunna påverka sin tillvaro. Motsatsen kan beskrivas som en ”upplevd maktlöshet”. Empowerment innebär då att hitta styrkan inom sig. Med tilltro till sin egen förmåga blir det möjligt att vara aktiv och skaffa sig kontroll över sin situation.

Empowerment är ofta en viktig aspekt av medborgarrättsrörelser där förtryckta och utsatta människor gör sig starka med hjälp av varandra. Det här är något som händer i  hela JAGs organisation där grundsynen på människan är som:

  • medborgare med rättigheter och skyldigheter, frihet och ansvar
  • huvudaktör i sitt eget liv, inte ett objekt som är föremål för andras agerande
  • självklar expert på sitt eget liv och sina egna behov av stöd
  • kompetent att – kanske via en legal företrädare – agera, föra sin egen talan och tillvarata sina egna intressen i olika sammanhang

Den inställningen gäller oavsett funktionsnedsättning och oavsett hur mycket hjälp och stöd en person behöver. Det är på den grunden vi bygger rådgivning och service. Svar på några vanliga frågor om vårt juridiska stöd:

Varför har ni inte en renodlad juristavdelning?

Vi ser att du som assistansanvändare gynnas av att få stöd från rådgivare med goda kunskaper om både assistansjuridiken och personlig assistans i verkligheten.

Varför agerar ni inte som ombud med fullmakt?

Din rådgivare har en stödjande roll och ska inte ta över hela processen från dig som assistansanvändare. Det går utmärkt att få ett effektivt juridiskt stöd utan att du ger bort makt och kontroll till ett ombud. Till exempel undertecknar du som assistansanvändare överklaganden och andra skrivelser i ditt ärende, även om din rådgivare har hjälpt till att skriva. Du kan också ta med din rådgivare som biträde vid möten och domstolsförhandlingar och få hjälp att bevaka tidsgränser och annat i processen.

Varför skriver ni överklaganden och annat i jag-form?

Det är för att det ska vara tydligt för dig som assistansanvändare och för alla läsare vems rättigheter och behov det faktiskt handlar om. Det ska vara tydligt att det är du själv som är subjekt – huvudaktör – och som driver din sak.

Varför använder ni inte ett mer formellt ”juristspråk” i skrivelser?

Ett enkelt språk gör det lättare för dig som är assistansanvändare här att känna dig som avsändare och stå för skrivelsen. En text behöver inte vara krånglig och full av juridiska begrepp och formuleringar för att fungera övertygande. Visserligen kan en text behöva ha en juridisk prägel om den ska till en domstol, men den ska fortfarande vara lätt att förstå för någon som inte är jurist.

Allt för maxad egenmakt!

Kontaktuppgifter till alla juridiska rådgivare hos oss. 

The post Egenmakt appeared first on JAG Personlig assistans.