JAG start > JAG Personlig assistans > En till i familjen

En till i familjen

Familj och vardag. Två ord som används ofta i dagligt tal. De flesta av oss människor har vad vi skulle kalla en vardag och många har även en familj. Begreppen utgör för många ett fundament att stå på eller vila mot. Familjen kan ge stöttning och uppbackning och vardagen en trygghet. En fungerande vardag och ett fungerande familjeliv är något av en förutsättning för att besparas många orosmoment.

Under min tid som sommarjobbare på JAGs kontor har jag fått ett nytt perspektiv på vad en vardag och ett familjeliv kan innebära. Jag studerar juridik och har bott hemifrån i snart två år och jag funderar mycket över hur jag själv vill ha min vardag och mitt framtida familjeliv. Antagligen har det bidragit till min nyfikenhet kring vad vardagen för assistansanvändare kan innebära. Det finns så många sätt att leva ett liv på och det finns så många möjligheter. Det finns också många moment som för vissa är enkla och för andra blir som svårforcerade berg.

Den extra familjemedlemmen

Försäkringskassans insatser är en förutsättning för att vardagen om du har assistans ska rulla på och över huvud taget gå ihop. Enskilda beslut från myndigheten är avgörande för hur ett familjeliv ska fungera. Ingen familj har bjudit in kassan som middagsgäst att delta i familjegemenskapen, men ändå är det vad många måste göra för att få ihop vardagen. Man lever ett liv i dialog med kassan. Ett liv i oro för nästa beslut. Ett liv med vissa krav på sig att redogöra för sin hälsa. Man tvingas öppna upp både hus och hem för denna ytterligare familjemedlem. En familjemedlem som på ett sätt är mycket värdefull, men samtidigt inger oro för hur vardagen ska fortlöpa i framtiden, ifall stödet skulle minskas eller dras in.

Den vardag många befinner sig i kan jag inte påstå mig förstå helt. Men under min sommar på JAG har jag fått med mig en hel del om vilken påverkan Försäkringskassans beslut har på människor. Jag tar också med mig att många familjer sliter för rättigheter och omprövningar av felaktiga beslut. Rätten ska fram, inget annat vidhåller jag. Jag beundrar det tålamod och den ork människor har. Det är med andra ord med stor ödmjukhet som jag lämnar mitt jobb för den här sommaren för att så småningom återgå till mina studier. Det är också med stor respekt för människors kamp för ett självständigt liv och med stor beundran för medarbetarna på kontoret som bidrar i denna kamp för rättvisan. En enorm eloge från mig.

Det är en tacksam student som checkar ut för sommaren. Tacksam för den fina tiden här och för alla lärdomar jag tar med mig. Och jag vill uppmuntra er som är assistansanvändare och anhöriga att kämpa och stå på er i er vardag.

Sommarhälsningar,
nJosef Wahlström

The post En till i familjen appeared first on JAG Personlig assistans.