JAG start > JAG Personlig assistans > Gör om, gör rätt!

Gör om, gör rätt!

Uppdraget till LSS-utredningen är tydligt. Besparingar måste göras. Nedskärningar planeras. För ett tag sedan fick vi en försmak av vad som komma skall i samband med att första utkastet från LSS-utredningen nådde medierna. Bland annat ska personlig assistans inte beviljas till barn under 12 år. De ska istället erbjudas en ny LSS-insats ”omvårdnad och stöd för barn” löd förslaget. Upplägget är minst sagt skrämmande.

En vecka har 168 timmar. Under dessa 168 timmar kan ett barn med funktionsnedsättningar behöva stöd och hjälp när som helst, dygnet runt. Det finns lika många olika slags behov som det finns barn i Sverige. Det fina med personlig assistans är att den är just som det låter, nämligen personlig. Individen och hjälpbehovet styr utformningen.

Utredningen föreslår enskilda punktinsatser. En utformning som riskerar att snarare stjälpa än hjälpa barnen och familjerna som berörs av förslaget, då det personliga helt räknas bort. Redan idag är alltför många barn med funktionsnedsättningar helt och hållet beroende av att närstående ger oavlönat stöd kontinuerligt under årets alla dagar, såväl dag som natt. Utredningens förslag kommer troligen att leda till att nära anhöriga i betydligt större utsträckning än idag täcker upp när samhällets hjälpinsatser sviker. Ska barn med omfattande funktionsnedsättningar tvingas växa upp på barnboenden mot sin och föräldrarnas vilja? Situationen är ohållbar.

Det är nu 28 år sedan Sverige ratificerade Barnkonventionen och på ytan är alla rörande överens – barnets bästa ska komma i främsta rummet liksom rätten för barn med funktionsnedsättningar att komma till tals. Men verkligheten talar sitt tydliga språk.

Det är inte funktionsnedsättningen i sig, utan samhällets utformning och allmänhetens attityder som leder till att en funktionsnedsättning blir ett handikapp. Barn ska få vara barn. Barn ska ges möjlighet att faktiskt delta i och inte bara betrakta livet som pågår. Men idag skjuter beslutsfattarna samhällets ansvar åt sidan och låter barnen stå kvar som förlorare. Alla barn har rätt till att få växa upp i en familj och till livskvalitet, även de allra minsta.

Om LSS-utredningen finns bara en sak att säga – gör om, gör rätt!

Inlägget Gör om, gör rätt! dök först upp på JAG Personlig assistans.