JAG start > JAG Personlig assistans > Historisk överklagan till FN kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Historisk överklagan till FN kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

En assistansanvändare i JAG Assistans i Finland har framställt en klagan till FN kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning därför att hen anser att Finland bryter mot FN konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det ska bli mycket intressant att följa detta ärende och hur FN-kommittén tolkar konventionen vad gäller rätten till personlig assistans. Det är också mycket intressant att se vad kommittén kommer fram till gällande diskriminering av vissa grupper av personer med funktionsnedsättningar. Frågan om IQ-diskriminering (alltså att personer blir diskriminerade p.g.a. sin nedsatta intellektuella förmåga) är en aktuell fråga även i Sverige.

Kortfattat så har assistansanvändaren länge kämpat för att få rätt till personlig assistans i den omfattning som krävs för att kunna leva ett självständigt liv. Kommunen och domstolarna i Finland har gett rätt till 60 timmar personlig assistans per vecka men med villkoret att assistansen utförs utanför hemmet. Ett sådant beslut omöjliggör naturligtvis att leva ett fritt liv. Assistansanvändaren behöver personlig assistans dygnet runt och är nu helt beroende av att familjen ställer upp och ger stöd all övrig tid.

Anledningen till varför Finska domstolar inte ger rätt till personlig assistans är att de inte anser att assistansanvändaren har resurser att själv definiera assistansens innehåll, d v s personen kan inte själv arbetsleda sina assistenter. Detta är dessvärre en tolkning som tillämpas i stor utsträckning i Finland och det gör att det är väldigt svårt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få personlig assistans.

Assistansanvändaren skriver i sin klagan till kommittén att det finska regelverket, som kräver att man ska kunna arbetsleda själv, strider mot flera artiklar i FN-konventionen. Det strider dels mot artikel 5 eftersom det är en tydlig diskriminering av personer med intellektuella funktionsnedsättningar och gör att dessa personer missgynnas jämfört med personer som enbart har fysiska funktionsnedsättningar.

I klagan hänvisas till artikel 19, som handlar om att alla personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till ett personligt anpassat stöd och att ingen ska tvingas till särskilda boendeformer. Det hänvisas även till artikel 14 i konventionen och argumenterar att det är en hot mot personens säkerhet och frihet att tvingas leva tillsammans med andra i ett gruppboende, särskilt som hens funktionsnedsättningar gör att detta är en högst olämplig boendeform.

Nu håller vi tummarna för att FN-kommittén förtydligar rätten till personlig assistans och att ingen ska diskrimineras p.g.a. sin funktionsnedsättning!

Inlägget Historisk överklagan till FN kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning dök först upp på JAG Personlig assistans.