JAG start > JAG Personlig assistans > Intyg eller otyg?

Intyg eller otyg?

När du ansöker om stöd eller service enligt LSS eller annan lagstiftning är det din uppgift att på olika sätt visa att du har rätt till den insats eller det stöd du ansöker om.

Ansöker du om stöd och service enligt LSS måste du:

  • först visa att du tillhör den personkrets som lagen är skriven för
  • sedan visa att du är berättigad till den eller de insatser du ansökt om

Vad du behöver visa och på vilket sätt det kan göras skiljer sig åt mellan olika stödinsatser.  

Av de medicinska underlagen, ofta i form av ett läkarintyg eller läkarutlåtande, ska det framgå:

  • diagnos enligt ICD–10/sjukdomstillstånd
  • funktionsnedsättning
  • aktivitetsbegränsning

Det logiska sambandet mellan diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning ska vara tydligt. Detta är i de flesta fall tillräckligt för att t.ex. bedöma personkretstillhörighet enligt LSS.  Men är otillräckligt för bedömning av andra behov och rätt till insatser. Framförallt inom bedömningar kring personlig assistans behöver mer allmänt skrivna läkarintyg kompletteras med intyg som mer detaljerat visar hur funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningen faktiskt tar sig uttryck.  

Intyg och medicinska underlag alltmer av betydelse

De senaste årens handläggning och rättsutveckling har medfört att intyg och medicinska underlag har blivit alltmer betydelsefulla i bedömningen. Uppgifter du själv eller personer nära dig lämnar tillmäts allt mindre betydelse. Det räcker ofta inte med att beskrivningen är logisk i förhållande till de mer övergripande läkarutlåtandena. Utan det måste backas upp av olika sorters mer detaljerade intyg. Det du berättar behöver med andra ord ofta backas upp i detaljnivå. 

Denna rättsutveckling är ur ett intressepolitiskt perspektiv väldigt oroande. Det innebär att du som är beroende av stöd måste ha en mängd olika experter och professioner runt dig som ska intyga saker på en detaljnivå som de inte självklart har kännedom om. Ur ett juridiskt perspektiv har vi sett det blivit nödvändigt att förbereda en mängd olika former av intyg och utlåtanden för att faktiskt få rätt. För det är skillnad på att ha rätt och få rätt.  

Vi följer rättsutvecklingen och stöttar dig

Vi jurister som arbetar hos oss har noga följt rättsutvecklingen inom personlig assistans och assistansersättning och har noterat de olika intygens vikt vid handläggning och juridiska processer. Det är idag viktigt att redan vid ansökningstillfället ha tagit ställning till vilka olika sorters intyg du kan behöva och att faktiskt ha en majoritet av intygen färdiga. Vi har utformat guider till dig som du och en tänkt intygsgivare kan utgå ifrån som stöd för att förstå vad som behöver beskrivas om hur dina funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar faktiskt ter i ditt dagliga liv. Vi kan ge dig stöd och råd i detta så att du förhoppningsvis både kan ha rätt och få rätt. Tveka inte att kontakta oss jurister på kansliet om du behöver juridisk rådgivning. 

Här hittar du mina tidigare blogginlägg.

 

 

 

The post Intyg eller otyg? appeared first on JAG Personlig assistans.