JAG start > JAG Personlig assistans > Låga förväntningar – begränsade livsval 

Låga förväntningar – begränsade livsval 

JAG har länge riktat fokus mot den IQ-diskriminering av personer med intellektuella funktionsnedsättningar som länge har pågått och alltjämt pågår. Ett problem som vi ständigt vill göra beslutsfattare och samhället i stort uppmärksammade på är att den som inte tydligt kan uttrycka sin vilja till vem som helst inte anses ha någon. Personens individualitet, behov och egna vilja får alltför ofta stå tillbaka för olika standardlösningar som erbjuds av samhället. Utan någon större möjlighet till att kunna utforma sitt liv individuellt. Funktionsnedsättningen verkar ur samhällets ögon skymma de faktiska förmågorna. 

Under våren har Myndigheten för delaktighet släppt en rapport som visar på att de låga förväntningar som finns på människor med intellektuella funktionsnedsättningar har betydande effekt och utgör ett avgörande hinder för att kunna vara delaktig i samhället. Även för den som är väl införstådd med problemet så är läsningen minst sagt skrämmande! Tydligt visas att den segregation och diskriminering som präglat situationen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar bakåt i historien lever kvar än idag. Där personer med intellektuella funktionsnedsättningar alltifrån småbarnsåren upp till och igenom sitt vuxenliv lever i en mycket ojämlik situation i förhållande till andra grupper i samhället.  

Sammantaget så tydliggör rapporten att samhället har låga förväntningar på att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska vara delaktiga och produktiva samhällsmedborgare. Istället för att erbjuda samma möjligheter till olika typer av information, utbildning och arbete så ligger ett alltför stort fokus på att skapa trygghet för den enskilde i skyddade och särskilda miljöer. Likaså visas att de LSS–insatser som beviljas till barn och unga inte bidrar till att en blir mer delaktig i samhället eller ges möjlighet till att fatta fler egna beslut. Det här är oerhörda brister som tydligt visar på en omfattande IQ-diskriminering som sträcker sig över alla åldersspann.  

Både målen i LSS-lagstiftningen och de nationella målen för funktionshinderpolitiken omfattar uttrycket full delaktighet. Men verkligheten ser annorlunda ut för människor med nedsatt intellektuell förmåga genom att man behandlas uppenbart sämre än andra i många sammanhang. Oavsett färdigheter och funktionsförmåga så har alla rätt till delaktighet och samhällsengagemang. Vad som är en rimlig nivå kan endast bestämmas av varje person själv. Alldeles oavsett är nyckeln till självbestämmande just delaktighet och detta kan inte förhandlas om!  

Jag rekommenderar dig att ta del av rapporten. Läs, förfasas och bär med dig informationen så att vi tillsammans kan bidra till förändring, i både stort och smått!  

 Har du frågor kring det här eller andra juridiska frågor inom personlig assistans kontakta oss gärna.

Här hittar du alla mina blogginlägg.

The post Låga förväntningar – begränsade livsval  appeared first on JAG Personlig assistans.