JAG start > JAG Personlig assistans > Låt livet rulla på

Låt livet rulla på

För två veckor sedan förändrades flera av våra uppdragsgivares tillvaro när Stockholm landstings trafiknämnd beslöt att begränsa antalet resor med rullstolstaxi. Endast 500 resor per år blir tillåtet. Det innebär 1,3 resor per dag. Vill du leva ett aktivt liv går ekvation helt enkelt inte ihop. Beslutet inskränker rätten att själv välja om man vill åka på en fritidsaktivitet, uträtta ett ärende, handla eller hälsa på kompisar. Nu tvingas man istället prioritera och välja bort resor man inte har ”råd” att göra.

Beslutet väcker många frågor. Inte minst när Dagens Nyheter rapporterade om att begränsningen grundade sig på att 10 personer överutnyttjat systemet. Konsekvensen av detta drabbar långt fler än dessa tio personer. När granskningsresultatet redovisats valde trafiknämnden att begränsa antalet resor för alla cirka 4000 personer som omfattas av beslutet.

Mina synpunkter på beslutet är många. Enligt den svenska handikappolitiska planen – jämte FNs funktionshinderkonvention – ska var och en ha rätt att utforma sitt eget liv. Ur detta perspektiv är beslutet förskräckligt! Likaså innebär beslutet ännu ett exempel på den IQ-diskriminering vi ser allt fler exempel på, där personer med intellektuell funktionsvariation drabbas genom att deras individuella behov helt åsidosätts. För att inte nämna det självklara, kollektiv bestraffning är olagligt i Sverige!

Jag förstår att beslutet har fattats med tydligt syfte att spara pengar. Jag vill därför passa på att lyfta en relevant fråga. Vad kommer inte notan att landa på efter att enskilda personer som drabbats av beslutet tvingats vända sig till domstolen för att hävda sin självklara rätt till att utforma sina liv med samma rättigheter precis som alla andra?

Som enskild har du rätt att ansöka om fler färdtjänstresor efter att beslutet trätt i kraft. Då ska det handla om ”väsentliga” resor. Vad ordet ”väsentlig” innebär är inte tydligt än så länge. Beslutet gäller endast i Stockholms landsting och vi håller på att utarbeta en enkel mall för ansökan om flera resor, som vi hoppas ska underlätta. Låt livet rulla på!

The post Låt livet rulla på appeared first on JAG Personlig assistans.