JAG start > JAG Personlig assistans > Tid för att kunna leva som andra

Tid för att kunna leva som andra

LSS målsättning är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva fritt, självständigt och jämlikt på samma sätt som hen hade levt utan funktionsnedsättning.

Jag har många gånger varit arg över orättvisan i att vissa personer ständigt behöver fläka ut sitt liv och sina mest integritetsnära behov för att beviljas olika insatser.

Men folk finner sig, accepterar systemet, stångar sig blodiga för att få bra intyg, går igenom domstolsprocesser, får läkare, personal på dagliga verksamheter och alla möjliga att vittna om de behov som finns. Ja, det finns verkligen ingen hejd i jakten på ”bevisningen av mina stödbehov”.

Det ankommer nämligen på den som ansöker om en insats att visa varför det ska beviljas.

Ja nog om det. Sen då, när beslut/dom kommit och personen beviljas personlig assistans, är allt bra då? Garanteras människor den självständighet, frihet och jämlika villkor som lagstiftningen har som syfte?

Nä. Det kan du inte räkna med.

För även när du visat att du har rätt till personlig assistans så kanske du får ett beslut som i realiteten inte går att leva ett fritt och självständigt liv med. Otaliga är historierna om närstående som går in för att kunna genomföra aktiviteter som du inte beviljats assistanstid för.

Frågan om dubbelassistans är ett bra exempel.

Många assistansanvändare i JAG behöver dubbelassistans. Ibland för att kunna genomföra fritidsaktiviteter, ibland för att få sina basala behov tillgodosedda.

När frågan om dubbelassistans ska prövas kan du antingen beviljas dubbelassistans för de exakta sekunderna det tar att komma ner i en simbassäng, få assistans vid en dusch eller för att komma upp på en häst. Tiden där emellan, i väntan på att behovet av dubbelassistans ska uppstå, den får du ingen tid för.

I undantagsfall kan du beviljas dubbelassistans för mer sammanhängande tid men då krävs att det annars föreligger allvarliga hälsorisker.

När en assistansanvändare i JAG nyligen fick sin rätt till dubbelassistans prövad i Förvaltningsrätten sa Försäkringskassans processförare något intressant. Nämligen att dubbelassistans för fritidsaktiviteter normalt sett beviljas för ungefär 6-8 timmar i veckan. Detta syns återkommande i beslut från kassan och motiveras ofta med att ”alla måste prioritera bland sina behov”.

Jaha, är det att leva som andra, att ha ett maxtak om fritidsaktiviteter i en omfattning av 6-8 timmar i veckan. Det är då ingen som nekar mig inträde på badhuset efter två tillfällen à tre timmar.

Det duger inte! 

Blogginlägg av Filippa Bergström, juridisk rådgivare JAG Personlig assistans

Vill du boka en individuell rådgivning om personlig assistans kan du göra det här.