JAG start > JAG Personlig assistans > Löpande stöd på grund av medicinska skäl

Löpande stöd på grund av medicinska skäl

Vad har vi sett fram till nu?

Snart har ett år gått sedan stärkt assistans trädde i kraft. Ett av de nya grundläggande behoven som infördes från 1 januari kallar vi ”löpande stöd på grund av medicinska skäl”.

I förarbetena nämndes allvarlig epilepsi som ett exempel och vi föreställde oss att det skulle utvidgas till andra medicinska tillstånd förutsatt att det uppfyllde de andra kraven om ”fara för den enskildes liv eller överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa”, att stödet behövs ”större delen av dygnet (minst 12 h)” och ett krav om att ”assistansen behövs i omedelbar närhet”.

Så vad har vi sett? Ja, ingen vidare utökning eller exemplifiering har vi sett i myndighetsbeslut eller domar. Personer med allvarlig och svårbehandlad epilepsi har fått det som ett grundläggande behov. Punkt.

Men nu kommer ett nytt år med hopp om och att fler tillstånd kommer få innefattas i detta grundläggande behov.

Blogginlägg av Filippa Bergström, juridisk rådgivare på JAG Personlig assistans.