JAG start > JAG Personlig assistans > Mobilabonnemang via Telia

Erbjudande om mobilabonnemang via Telia

Alla assistanser i JAG erbjuds mobilabonnemang hos Telia till mycket förmånligt pris. Varje assistans kan välja att ansluta upp till tre abonnemang, exempelvis abonnemang för personlig arbetsledare, assistansmiljötelefon och bemanningstelefon. 

Det finns många fördelar: 

  • Du behöver inte redovisa kvitton/utlägg – mindre administration  

  • Abonnemang behöver inte tecknas privat av arbetsledare/uppdragsgivare/närstående 

  • Inga kontantkort som måste fyllas på 

  • Endast 124 kr i månadskostnad per abonnemang 

  • I abonnemanget ingår fria samtal och fria sms inom Sverige samt 5 GB surf 

  • Du kan behålla ditt mobilnummer 

  • Telia har bäst mobiltäckning i Sverige och är en trygg och stabil leverantör 

  • Abonnemanget kan avslutas utan uppsägningstid om assistansen avslutas eller om färre abonnemang behövs 

Meddela att du önskar ta del av erbjudandet genom att klicka på rosa länken längst ner på sidan och fyll i formuläret.

Vi behöver veta hur många abonnemang som önskas (max 3), om mobiltelefonnummer ska flyttas över och önskat startdatum för det nya abonnemanget. Vid nummerflytt behöver vi veta på vem telefonnumret står (namn + personnummer) för att kunna upprätta en fullmakt för övertagande av telefonnummer. 

Du kommer få sim-kort med posten som du själv monterar i din mobil. 

För mer information eller frågor, vänligen kontakta Svar direkt, tel 08-789 30 00, knappval 2 eller mejla till svardirekt@jag.se.

Innan du fyller i formuläret, läs igenom JAGs telefonpolicy nedan.

Telefonpolicy för Brukarkooperativet JAG Personlig assistans, uppdaterad 2022-07-05
Företaget erbjuder schablonersättning för mobiltelefon samt abonnemang via Telia. Uppdragsgivare/legal företrädare beslutar om antalet abonnemang inom assistansen utifrån budgeterade medel. Privat användning av mindre värde och utan extra kostnad för företaget, är tillåten. Reglerna för användning, hantering, säkerhet och återvinning gäller alla mobiltelefoner. Mobiltelefon som inköps med ersättning från JAG är företagets egendom och ska återlämnas vid anställnings avslutande, om inte annat överenskommes.

All utrustning som helt eller delvis bekostats av företaget tillhör företaget. 

Om assistansuppdraget eller anställningen avslutas kan mobiltelefon återlämnas till företaget eller köpas ut till marknadspris. Marknadspriset beror på inköpspris och utrustningens ålder och anges i en av företaget beslutad prislista. Betalning sker genom avdrag på nettolön. Reglerna för återlämning och utköp, inklusive prislista, är desamma även i de fall bruttolöneavdrag skett i samband med inköp av telefonen.

Frågor om vem som står för abonnemang och telefonnummer har betydelse för företaget, inte bara när det gäller tjänsteurval och kostnader, utan också när gäller enkelhet och tydlighet i kommunikationen med externa. Det här är företagets riktlinjer när det gäller telefonnummer:

Till varje abonnemang kan via särskilt godkännande överföras eget telefonnummer. Om sådant godkännande ges, kopplas numret till företagets abonnemang och blir därefter företagets nummer. Vid avslutad tjänst eller assistansuppdrag kan telefonnumret i normalfallet överlåtas om så önskas.

Den enskilde har rätt att använda alla de funktioner i telefonen och i abonnemanget som är tillämpliga. Det är tillåtet att använda mobiltelefonen för betaltjänster (till exempel sms-biljetter eller parkeringsavgifter) i arbetet och privat, förutsett att kostnaderna ej belastar mobiltelefonen eller telefonabonnemanget. Kostnader vid nyttjande av dessa typer av tjänster skall rapporteras enligt vid var tid gällande rutin för utläggsrapportering.

Användning av mobiltelefon i utlandet kan vara förenat med mycket höga kostnader. Det gäller i synnerhet vid användning utanför EU. Företagets policy för användning av mobiltelefon utomlands, är följande:

Vid användning utomlands ska den anställde i möjligaste mån använda sig av wifi för surf.

Den enskilde ansvarar för att underrätta sig om vilka gränser och belopp som gäller för abonnemang i olika länder.

Företaget har avtalat om särskilt förmånliga villkor för samtal, sms och surf i Norden, EU och USA.

Säkerhet
Mobiltelefoner utgör en allt större risk för företag. Det beror dels på att mobiltelefonen alltmer används som redskap för mail och surfning, med den risk som den ökade exponeringen i sig ger, dels på att allt fler virus och fishingprogram skapas med inriktning mot mobiltelefoner. Det är därför viktigt att följa de säkerhetsrutiner och riktlinjer som företaget beslutat om. Det är den enskildes ansvar att känna till dessa riktlinjer och regler.

För mobiltelefoner gäller att lösenordsfunktion eller upplåsningsfunktion via fingeravtryck ska vara aktiverat.

Företagsspecifika applikationer ska inte lämnas öppna när telefonen inte används.

Epost eller bilagor från okända avsändare ska inte öppnas.

Öppna trådlösa nätverk ska inte använda i något sammanhang, inte heller i hemmet. Endast pålitliga nätverk med lösenord ska användas.

Surfning ska inte ske till webbplatser som kan utgöra risk. Vid osäkerhet om en plats eller sida kan anses säker, ska surfning dit ej ske.

Pin-koder och lösenord får inte spridas eller finnas nedskrivna i närheten av telefonen.

Mobiltelefonen ska inte lämnas utan uppsikt till exempel i bil, i en garderob eller liknande.

Borttappad telefon ska anmälas till Svar direkt.

Webbsidor med olagligt innehåll, eller med innehåll som är uppenbart olämpligt att förknippa med företaget får inte besökas.

Telefonen eller abonnemanget får inte används i något olagligt syfte.

Företaget strävar efter att mobiltelefoner med tillbehör ska belasta miljön i så lite utsträckning som möjligt. För företagets mobiltelefoner och tillhörande utrustning gäller följande:

-Telefoner som skadas ska i möjligaste mån repareras istället för att bytas ut.

-Telefoner och tillhörande utrustning som tjänat ut ska återlämnas till företaget för återvinning hos företag Foxway, med vilket företaget har avtal.

Frågor rörande mobilköp, abonnemang och SIM-kort hanteras av Assistansekonomi och Svar direkt. Önskemål om särskild utrustning och särskilda hjälpmedel lämnas till Assistansekonomi. Frågor och instruktioner gällande hantering av skador, borttappad telefon och återvinning, besvaras av Svar direkt.