JAG start > JAG Personlig assistans > Nu behöver du inte vara rädd när du ansöker om fler assistanstimmar

Nu behöver du inte vara rädd när du ansöker om fler assistanstimmar

Länge har många knappt vågat höra av sig till Försäkringskassan trots att behovet av assistans kanske har ökat och/eller inte har täckts med ett tidigare beslut.

Rädslan för att förlora sin assistansersättning har för många inneburit att ens behov inte har tillgodosetts. Är det så för dig? I så fall kan det vara dags att skicka in en ny ansökan till Försäkringskassan. Med ansökningsdatum från 1 april!

Om en dryg vecka ska en ny ansökan om fler timmar inte innebära att en tvåårsomprövning initieras.

Tvåårsomprövningen tas bort och ersätts av § 12 i Socialförsäkringsbalken; ”Rätten till assistansersättning ska omprövas i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade”.
n

nAlltså ska en omprövning enbart göras om behovet minskat på grund av väsentligt ändrade förhållanden.

Eftersom det inte räcker att beskriva sitt behov behöver du mycket specifikt visa hur ditt assistansbehov ser ut.

Så i den krassa verkligheten – några råd inför ansökan:

Beskriv:

  • Ditt stödbehov, tider, hur ofta behovet uppstår och tidsåtgång. Eftersom detta ofta kan variera mellan dygn eller andra perioder – beräkna ett genomsnitt.
  • Om ditt behov är kontinuerligt, så att du inte kan vara utan assistans ens en kort stund – beskriv hur dina behov går i varandra och att det därför inte är meningsfullt att tidsberäkna varje enskild aktivitet.
  • Beskriv situationer så konkret och målande som möjligt, berätta vad assistenten gör, ge exempel, beskriv hur det blir om du inte får assistans alls eller på rätt (=ditt) sätt.
  • Ange om du behöver dubbel assistans vid något tillfälle, beskriv i så fall vad den ena och den andra assistenten gör. Ge exempel. Beskriv hur det blir om du bara har en assistent i situationen.
  • Se över läkarintyg och andra intyg som visar dina funktioner och/eller behov

Skriv även i ansökan:

  • Personuppgifter: ditt namn, personnummer, adress, telefon, mail.
  • Eventuellt legal företrädares namn, adress, telefon, mail.
  • Om du har annan pågående insats enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Till sist, om du har JAG Personlig assistans som assistansanordnare – hör självklart av dig till din servicegrupp för råd och stöd inför en ansökan! Lycka till!

The post Nu behöver du inte vara rädd när du ansöker om fler assistanstimmar appeared first on JAG Personlig assistans.