JAG start > JAG Personlig assistans > Nu har åldersgränsen för personlig assistans höjts

Nu har åldersgränsen för personlig assistans höjts

Sedan den 1/1 2023 är åldersgränsen för att söka assistans 66 år

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser, som personlig assistans, ska höjas i två steg. Den första höjningen, till 66 år, infördes den 1 januari 2023 och den andra höjningen, till 67 år, införs den 1 januari 2026.

Detta innebär att åldersgränsen för att söka personlig assistans numera är 66 år istället för den 65-årsgräns som var innan årsskiftet. Den som däremot haft personlig assistans innan 66 års ålder kan behålla de assistanstimmar som beviljats livet ut, om behoven kvarstår.

Assistansanvändaren kan dock inte ansöka om fler timmar när åldersgränsen är uppnådd.

Enligt övergångsbestämmelser kan dock den som fyllt 65 år innan den 1 januari 2023 inte ansöka om personlig assistans eller någon annan insats enligt LSS efter den 1 januari 2023.

Anledningen till den ändrade åldersgränsen är att riksdagen beslutat att en riktålder för pension ska användas istället för den 65-årsnorm som tidigare rått. Användandet av en riktålder innebär att pensionsåldern ändras efter den ökande medellivslängden.

Blogginlägg av Matilda Dahlqvist, juridisk rådgivare på JAG Personlig assistans.