JAG start > JAG Personlig assistans > Nya ersättningar från årsskiftet

Nya ersättningar från årsskiftet

Den 1 januari 2019 införs två nya ersättningar för personer med funktionsnedsättning. Eller kanske ska jag skriva nygamla ersättningar. Den ena är omvårdnadsbidrag, som ersätter det nuvarande vårdbidraget. Den andra är merkostnadsersättning, som delvis ersätter handikappersättningen. Det kommer också nya regler som innebär att föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ha rätt att gå ner i arbetstid även efter att barnet fyllt 8 år. Denna rättighet gäller om man får omvårdnadsbidrag.
nOm du har beslut om handikappersättning eller vårdbidrag så har du kvar din ersättning så länge som det står i ditt beslut. När beslutet löper ut kan du söka om den nya ersättningen. Om du ansökte om handikappersättning eller vårdbidrag före årsskiftet prövas din ansökan enligt de regler som gällde 2018.

Omvårdnadsbidraget
nErsättningen är i stort sett densamma som tidigare. En nyhet är att föräldrarna kan dela på omvårdnadsbidraget. Det är också nytt att föräldrar som får omvårdnadsbidrag kan gå ner i arbetstid utan att förlora sin heltidstjänst. Med nuvarande regler har man bara rätt till förkortad arbetstid tills barnet är 8 år.

Merkostnadsersättning
nHandikappersättningen försvinner och ersätts delvis av merkostnadsersättningen. Merkostnadsersättningen omfattar bara de merkostnader man har p.g.a. funktionsnedsättningen. Den del av handikappersättningen som avser ersättning för hjälpbehov p.g.a. funktionsnedsättningen kommer alltså försvinna. Ditt nuvarande beslut om handikappersättning gäller oförändrat till dess att det löper ut eller ska omprövas.

Mer information
nOm du vill läsa mer om de nya reglerna så finns det information på Försäkringskassans hemsida.
nHär finns information om vårdbidrag och omvårdnadsbidrag.
nHär finns information om handikappersättning och merkostnadsersättning.

Visst vet du väl att du alltid kan kontakta oss jurister om du undrar över något!
nKontaktuppgifter till oss hittar du här på hemsidan eller om du redan jobbar/är assistansanvändare hos oss kan du gå in på mitt JAG och hitta alla kontaktuppgifter där.

The post Nya ersättningar från årsskiftet appeared first on JAG Personlig assistans.