JAG start > JAG Personlig assistans > Nyheter > Inga nya regler om dygnsvila före 2025

Inga nya regler om dygnsvila före 2025

Fremia och Kommunal har arbetat med hur reglerna för dygnsvila ska utformas i kollektivavtalet för personliga assistenter. Nu meddelar de att nya regler börjar gälla tidigast 2025. Tills dess behöver inga schemaändringar göras.

Läs mer på Fremias hemsida.