Om oss

Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen hos oss är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har dotterbolag i Norge och Finland.

Det började med en ideell förening och ett kooperativ

Brukarkooperativet JAG är en ideell förening som bildades i mars 1994. Samma år som rätten till personlig assistans och rätten att välja anordnare infördes.

Syftet med kooperativet var att förverkliga en brukarstyrd personlig assistans enligt Independent Living-ideologin. Men även med garanti att  säkerställa personlig arbetsledning och trygghet i assistansen. Kooperativet tog på sig att sig att ha arbetsgivarskapet för assistansanvändarens personliga assistenter.

Assistansverksamheten blir ett AB

1994–2006 drevs assistansverksamhet i ideella föreningen Brukarkooperativet JAG.

2006 lades assistansverksamheten över i det helägda dotterbolaget Brukarkooperativet JAG Service AB. Det främsta skälet var att regelverket om aktiebolag ger tydligare och tryggare förutsättningar för att driva en stor ekonomisk verksamhet än reglerna om ideella föreningar.

Brukarkooperativet JAG är den enda ägaren till Brukarkooperativet JAG Personlig assistans Service AB, vilket säkerställer det ideella syftet med verksamheten även framöver. Ett överskott i verksamheten kan inte överföras till någon annan än den enda ägaren.

JAG Personlig assistans AB

2018 ändrades serviceaktiebolagets namn till Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB, med oförändrat organisationsnummer.

Dotterbolagen till Brukarkooperativet JAG

Brukarkooperativet JAG har tre andra dotterbolag i koncernen förutom Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB. Dessa är: 

JAG Personlig Assistans Ab i Finland
JAG Personlig Assistanse AS i Norge
JAG Utbildning AB i Sverige

Att leva som andra med bästa möjliga personliga assistans

Brukarkooperativet JAGs ändamål anges i föreningens stadgar. Medlemmarna ska kunna leva i gemenskap med sin familj och som andra i samhället, med bästa möjliga personligt anpassade assistans.

 Varje år hålls ett årsmöte, där medlemmarna tar övergripande beslut om verksamheten och väljer styrelse.