JAG start > JAG Personlig assistans > Personlig arbetsledare

Personlig arbetsledare i assistansen

Som arbetsledare hos oss är du guld värd!

Som personlig arbetsledare hos oss är du en mycket värdefull person för den assistansanvändare som du arbetar hos. Du samarbetar med assistansanvändaren och, om hen har en företrädare, också med den personen. Företrädaren hjälper assistansanvändaren att förtydliga sin vilja och sina behov. Av assistansanvändaren och företrädaren får du veta vilken assistans som behövs och hur assistansen ska genomföras. Just det är ditt uppdrag, att se till så att din uppdragsgivare får just den assistans hen vill ha.

En assistans = uppdragsgivare, legal företrädare, personlig arbetsledare och personliga assistenter

Ni är en grupp människor i assistansen med olika roller. Huvudperson är assistansanvändaren och det är viktigt, det finns bara en huvudperson.

För att assistansen ska bli så bra som möjligt behövs:

 • en genomtänkt introduktion av nya personliga assistenter
 • ett bra och fungerande schema för de personliga assistenterna
 • bra och fungerande information och kommunikation inom assistansen
 • att alla gör det som är ens uppdrag och ansvar
 • att det finns ett tänk kring assistansmiljön för att undvika skador och tillbud
 • ett trevligt bemötande och en bra samtalston mellan alla

Ditt uppdrag som personlig arbetsledare är att se till att assistansanvändaren får sin assistans med kvalitet och kontinuitet. Det innebär att varje schemalagt pass är bemannat av en upplärd assistent och att assistansen ges på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt på det sätt som assistansanvändaren vill.

Företrädarskap och din roll som arbetsledare i assistansen

Den legala företrädaren för barn är förmyndare/vårdnadshavare, det innebär vanligtvis barnets föräldrar.

Den legal företrädaren för vuxna är oftast en god man, en god man är det tingsrätten som utser. Det kan vara en anhörig eller någon annan som tingsrätten utser till god man. Att som vuxen ha en god man innebär inte att man är omyndig eftersom alla i Sverige blir myndiga när de fyller 18 år. Den legala företrädaren är som en rådgivare, en slags mentor som arbetar tillsammans med den som har legal företrädare.

Ett företrädarskap innebär ett tolkningsföreträde, det innebär att om det finns olika tolkningar av huvudmannens vilja eller behov så är det den legale företrädarens tolkning som gäller.

Som arbetsledare har du flera roller i assistansen, du är ju både personlig assistent och arbetsledare. Men förutom det kanske du också är legal företrädare och/eller anhörig.
När du har flera roller är det viktigt att både du och omgivningen vet i vilken roll du fattar olika beslut och vilket ansvar som följer med varje uppdrag.

Ditt uppdrag som personlig arbetsledare

I ditt uppdrag som personlig arbetsledare samordnar assistansen du och säkerställer kvalitet och kontinuitet för assistansanvändaren, det gör du genom att:

 • du arbetsleder de personliga assistenterna
 • lägger schema och tidsredovisar
 • bemannar enligt schemat
 • rekryterar och introducerar nya assistenter vid behov
 • du ansvarar för att assistansmiljön är trygg och positiv för både uppdragsgivare och assistenter

Viktiga verktyg för dig som personlig arbetsledare

Du får arvode och tillgång till viktiga verktyg i ditt uppdrag som arbetsledare.

 • du får stöd och råd av JAG-stödjaren som är kopplad till uppdragsgivaren du jobbar hos
 • tillgång till nyheter, guider, kurser och mallar på vår interna webb
 • du får gå utbildningar för arbetsledare på vårt kontor eller på webben