JAG start > JAG Personlig assistans > Rättsosäker handläggning istället för förutsägbarhet

Rättsosäker handläggning istället för förutsägbarhet

I regeringens ambition om personlig assistans står  att den ska präglas av ”hög kvalitet och rättssäkerhet”.

Vid handläggningen av personlig assistans tillämpas förvaltningslagen. I paragraf nio står ”att ärenden ska handläggas enkelt och kostnadseffektivt utan att rättssäkerheten eftersätts”. När den nya förvaltningslagen infördes kunde vi i förarbetena läsa att målsättningen var:

”För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet vill regeringen att reglerna reformeras och moderniseras”.

Definitionerna av rättssäkerhet är många och debatten levande. Två ständigt återkommande begrepp är förutsägbarhet och likhet inför lagen.

Så vad innebär förutsägbarhet?

  • Att veta hur och varför mitt behov prövas.
  • Att veta vilken information som jag behöver lämna under en handläggningsprocess.
  • Att veta vad som ligger på mig att visa, styrka eller göra sannolikt.
  • Men kanske det viktigaste: Att veta att vissa förutsättningar kommer att ge vissa givna beslut, åtgärder eller andra följder.

Vi ser att handläggningen av personlig assistans idag inte är förutsägbar
n
Assistansanvändare hos oss blir uppringda av handläggare från Försäkringskassan som meddelar att de måste ansöka om en viss insats – utan att ange grund i regelverket för det. Man får höra att det är ”väsentligt ändrade förhållanden” att byta stad eller daglig verksamhet – utan någon motivering till det. Ja, handläggare till och med påbörjar utredningar med hembesök utan att informera om varför utredningen överhuvudtaget görs.

Det är enbart vid ”väsentligt ändrade förhållanden” som Försäkringskassan får göra en omprövning av assistansbeslutet.

Så en uppmaning till alla: gå aldrig med på att dina behov utreds utan att du fått veta vilken grund det finns i regelverket för det! Om dina behov inte har förändrats och om du inte gjort en ny ansökan ska ditt tidigare beslut troligen inte omprövas.

Här finns mina tidigare blogginlägg.

Kontaktuppgifter till alla juridiska rådgivare hos oss. 

The post Rättsosäker handläggning istället för förutsägbarhet appeared first on JAG Personlig assistans.