JAG start > JAG Personlig assistans > Sju tips inför ett utredningssamtal

Sju tips inför ett utredningssamtal

Att träffa myndighetshandläggare som ska utreda behovet av stöd innebär ofta en stor anspänning. Vare sig det gäller personlig assistans eller något annat stöd betyder beslutet oerhört mycket för hur vardagen ska fungera. Det är naturligt att känna oro för att handläggaren inte ska förstå behovet, för att inte bli trodd eller för att gå miste om någon rättighet för att reglerna är många och invecklade. Men det går att rusta sig för att känna sig tryggare i samtalet. Här är sju tips inför ett utredningssamtal:

1. Förbered dig!

Lägg ett par timmar på att titta igenom det nuvarande stödbeslutet eller den ansökan du har lämnat in, och de intyg som finns. Fundera över vad som fortfarande stämmer och vad som kanske har ändrats. Anteckna de saker som du ser är viktigast att få med i samtalet. Stäm av med en juridisk rådgivare om du har möjlighet!

2. Ta med någon som stöd!

Det kan vara skönt att ha stöd av en annan person, och det kan ge en extra styrka om det är någon med juridiska kunskaper eller erfarenhet av myndighetshandläggning. Om inte annat skaffar du på så sätt ett extra par öron och ett extra minne som kan komplettera ditt. Efteråt kan det vara svårt att komma ihåg det som har sagts under ett möte när en själv kanske är mest fokuserad på att få behoven framförda. Kom ihåg att meddela handläggaren i förväg att du vill ha med en person.

3. Välj inställning!

Innan du ska träffa handläggaren – bestäm dig för att hen vill förstå och möta behovet. Även om du skulle ha dåliga erfarenheter sedan tidigare och känna dig utsatt – försök gå in i samtalet med en positiv och självklar attityd. Visad misstro gynnar inte något samtal. Öppenhet och rättframhet däremot visar styrka och gör det lättare att bli lyssnad på.

4. Var tydlig!

Ta inte för givet att handläggaren har kunskap om vissa funktionsvariationer eller hur de påverkar förmågor. Förkunskaperna varierar mycket. Bättre att vara övertydlig, särskilt när det gäller ”osynliga” funktionsnedsättningar som t.ex. autism. Berätta med exempel ur det verkliga livet!

5. Begär betänketid!

Om handläggaren ber dig lämna uppgifter som du inte var beredd på och vill tänka över – be att få återkomma med svaret senare, t.ex. nästa dag. Det är mycket bättre än att du i stunden svarar något som du senare inser var ogenomtänkt eller ofullständigt. Ingen kan klandra dig för att du vill vara noga med de uppgifter du lämnar.

6. Undersök!

Om du får frågor som känns alltför integritetsnära eller om samtalet leds in på sådant som du inte tycker hör till saken – var inte rädd att reagera och fråga tillbaka. Du har all rätt att få veta varför handläggaren ställer en viss fråga, och hur det du svarar skulle påverka möjligheten att få stödet.

7. Begär vägledning!

Innan mötet avslutas, kom ihåg att fråga om det är något i behovet som behöver visas mer genom intyg eller annat underlag. Begär att handläggaren hör av sig om det senare under utredningen visar sig att något är otydligt eller inte tillräckligt ”bevisat”, så att du får tillfälle att lämna t.ex. ännu tydligare intyg. Fråga också när du kan vänta dig ett förslag till beslut att ge synpunkter på.

Varmt lycka till nästa gång! Kommentera gärna och berätta om du tycker att Sju tips inför ett utredningssamtal varit till hjälp.

Inlägget Sju tips inför ett utredningssamtal dök först upp på JAG Personlig assistans.