JAG start > JAG Personlig assistans > Statlighet – en jämlikhetsfråga

Statlighet – en jämlikhetsfråga

Assistansersättningen kan vara statlig eller kommunal. Frågan om huvudmannaskapet är ständigt aktuell.

Att huvudmannaskapet är statligt är viktigt för att minska risken för att assistansberättigade behandlas olika beroende på var de bor.

Vikten av en statlig assistansersättning handlar ytterst om att tillgodose en service. Oavsett yttre olikheter eller den enskildes egna resurser. Kommunalt förvaltande av personlig assistans och ersättning för den samma innebär redan idag skillnad i vad kommuner betalar ut för den personliga assistansen. Det innebär att ersättningen varierar och ibland inte ens når upp till den statliga schablonen.

Som alltid när en service i samhället blir mer oförutsägbar och otillgänglig kommer det hårdast drabba människorna med minst resurser. Människor med mycket resurser, såväl ekonomiska som socialt kommer i värsta fall kunna bekosta sina behov själva. De kommer alltid ha råd att ta risken att få ett sämre beslut i en ny kommun om hen flyttar. Det kommer aldrig människor med små ekonomiska resurser kunna göra utan riskerar att låsas fast geografiskt och fråntas sin självständighet. Kanske allra allvarligast är att personer ska behöva väga in risken av att få minskade assistanstimmar när de flyttar. Det skapar verkligen inte jämlika förutsättningar och går i strid med LSS:s målsättning att uppnå full delaktighet och jämlikhet i samhället.

Den statliga handläggningen av assistansersättning kan ibland tyckas godtycklig och då är det en myndighet som ska ha ett arbetssätt. Föreställ er svårigheten i att Sveriges 290 kommuner skulle tillgodose ett förutsebart och rättssäkert hanteringssätt. Ja, det är nog i princip omöjligt.

Förstör inte LSS, en reform som ytterst handlar om jämlikhet och frihet. Ett söndrat huvudmannaskap riskerar osäkerhet och ojämlikhet.

I jämlika och inkluderande samhällen mår människor bättre. Därför ska vi värna de jämlikhetslagar vi har och tillsammans bygga fler!

The post Statlighet – en jämlikhetsfråga appeared first on JAG Personlig assistans.