JAG start > JAG Personlig assistans > Uppdraget som arbetsledare

Uppdraget som arbetsledare

Du som personlig arbetsledare är en nyckelperson för assistansanvändaren. Du ser till att assistansen ges på det sätt som assistansanvändaren önskar, att varje pass är bemannat med en upplärd assistent och att assistansen ges på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Det är av assistansanvändaren du får veta vad hen behöver assistans med och hur assistansen ska genomföras. 

Arbetsledare samordnar du assistansen och tryggar kvalitet och kontinuitet.
Du är guld värd!

Din roll i assistansen

Som personlig arbetsledare kan du ha flera roller, du är till exempel även personlig assistent. Du kan också vara legal företrädare eller god man, eller anhörig. Det är viktigt att både du och omgivningen har klart för sig i vilken roll du fattar olika beslut och ansvaret av respektive roll. Om en annan person är företrädare behöver ni kunna samarbeta väl. 

Företrädarskap

Legal företrädare för barn är en förmyndare/vårdnadshavare till barnet, vanligen föräldrarna. Legal företrädare för vuxna är oftast en god man. En anhörig till assistansanvändaren kan vara god man, men det kan även vara någon utomstående. Företrädarskapet innebär ett tolkningsföreträde, och om det finns olika tolkningar av assistansanvändarens vilja eller behov så är det den legale företrädarens tolkning som gäller.

Du får stöd

Att vara arbetsledare innebär ett stort ansvar. Kom ihåg du inte är ensam och att det finns stöd. Du kan vara trygg i att serviceorganisationen finns där för dig. Du har även tillgång till verktyg som underlättar arbetet.

Hos JAG finns en hel avdelning vars syfte är att stötta dig som arbetsledare i frågor kring bland annat arbetstidsregler, schemaläggning och bemanning. Det finns även digitala guider, mallar och verktyg för bland annat rekrytering och tidrapportering. Du erbjuds också både fysiska och digitala utbildningar där du får lära dig om hur du kan utföra arbetet på bästa sätt och träffa andra arbetsledare.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

  • Arbetsleda de personliga assistenterna
  • Lägga schema och tidsredovisa
  • Bemanna enligt schemat
  • Rekrytera och introducera nya assistenter vid behov
  • Ansvara för att assistansmiljön är trygg och positiv
    för både assistansanvändare och assistenter

Har du några frågor?

Ring till Svar Direkt08-789 30 00 (knappval 2) eller boka in ett möte med arbetsledarstöd.