JAG start > JAG Personlig assistans > Välkommen till bloggen Rättskraft!

Välkommen till bloggen Rättskraft!

Här delar vi som är rådgivare hos oss våra tankar, framtidsspaningar och reflektioner om det vi möter i vårt arbete. Det är naturligt att vi har stort fokus på rätten till personlig assistans och assistansersättning. Men vi har också ett stort intresse för andra frågor om rättvisa, medborgarrätt och funktionsrätt för människor med funktionsvariation i Sverige och andra länder.

Vilka är då vi som skriver här? Vi arbetar alla som rådgivare i JAG Personlig assistans. Vi har daglig kontakt med våra uppdragsgivare, personliga arbetsledare och personliga assistenter om alla möjliga frågor som uppstår i assistansverksamheten. De av oss som har juridisk kompetens hjälper också uppdragsgivare med bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden. I takt med att tillämpningen av assistansreglerna har blivit mer komplicerad och ”juridisk” har det också blivit allt viktigare att ha tillgång till juridiskt

Här delar vi som är rådgivare hos oss våra tankar, framtidsspaningar och reflektioner om det vi möter i vårt arbete. Det är naturligt att vi har stort fokus på rätten till personlig assistans och assistansersättning. Men vi har också ett stort intresse för andra frågor om rättvisa, medborgarrätt och funktionsrätt för människor med funktionsvariation i Sverige och andra länder.

Vilka är då vi som skriver här? Vi arbetar alla som rådgivare i JAG Personlig assistans. Vi har daglig kontakt med våra uppdragsgivare, personliga arbetsledare och personliga assistenter om alla möjliga frågor som uppstår i assistansverksamheten. De av oss som har juridisk kompetens hjälper också uppdragsgivare med bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden. I takt med att tillämpningen av assistansreglerna har blivit mer komplicerad och ”juridisk” har det också blivit allt viktigare att ha tillgång till juridiskt stöd för att kunna tillvarata sin rätt och få de insatser en behöver. Det handlar helt enkelt om att ha en rättvis chans att få sitt behov bedömt enligt lagen.  Välkommen!

stöd för att kunna tillvarata sin rätt och få de insatser en behöver. Det handlar helt enkelt om att ha en rättvis chans att få sitt behov bedömt enligt lagen.  Välkommen!

Inlägget Välkommen till bloggen Rättskraft! dök först upp på JAG Personlig assistans.