fbpx

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar vi personuppgifterna i din ansökan

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för JAG Personlig assistans räkning i vårt rekryteringssystem, ReachMee.  Dina personuppgifter kommer vara synliga för dem som väljer ut kandidaterna som ska kallas på intervju. Din ansökan sparas i upp till två år.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • CV
  • Personligt brev
  • Testsvar

Vad används uppgifterna till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan.

Automatiserad beslutsfattande

Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag i automatiserat beslutsfattande. För varje enskild tjänst används då en kravprofil/kravspecifikation som ramverk för de beslut som tas.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan din ansökan bli bortvald om du inte uppfyller kraven. Kraven framgår i jobbannonsen.

Arbetspsykologiska tester

I vår rekryteringsprocess använder vi oss ibland av arbetspsykologiska tester. Svaren på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultat från arbetspsykologiska tester ligger till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för våra rådgivare och de personliga arbetsledare som väljer ut kandidater för anställningsintervju.
Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från vår databas i rekryteringssystemet inom 2 år efter din senast sökta tjänst.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Om du har frågor kring GDPR eller om hantering av personuppgifter inom JAG kan du kontakta Agneta Scherman, eller Johanna Gustavsson, tel 08-789 30 00.